Blogger Widgets

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

άγνωστο κείμενο

ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΤΟΥ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ, 13.9–22


[9] μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης, ἐπιβουλεύων τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ, ἀναστὰς λέγει ὅτι, ἐὰν αὐτὸν ἕλησθε περὶ τῆς εἰρήνης πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ποιήσειν ὥστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τὴν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν· οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν παρὰ Λακεδαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσθαι. [10] πεισθέντες δὲ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ὃν τῷ προτέρῳ ἔτει στρατηγὸν χειροτονηθέντα ἀπεδοκιμάσατε, οὐ νομίζοντες εὔνουν εἶναι τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ. [11] ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐλθὼν εἰς Λακεδαίμονα ἔμενεν ἐκεῖ πολὺν χρόνον, καταλιπὼν ὑμᾶς πολιορκουμένους, εἰδὼς τὸ ὑμέτερον πλῆθος ἐν ἀπορίᾳ ἐχόμενον καὶ διὰ τὸν πόλεμον καὶ τὰ κακὰ τοὺς πολλοὺς τῶν ἐπιτηδείων ἐνδεεῖς ὄντας, νομίζων, εἰ διαθείη ὑμᾶς [ἀπόρως] ὥσπερ διέθηκεν, ἀσμένως ὁποιαντινοῦν ἐθελῆσαι ἂν εἰρήνην ποιήσασθαι. [12] οἱ δ’ ἐνθάδε ὑπομένοντες καὶ ἐπιβουλεύοντες καταλῦσαι τὴν δημοκρατίαν εἰς ἀγῶνα Κλεοφῶντα καθιστᾶσι, πρόφασιν μὲν ὅτι οὐκ ἦλθεν εἰς τὰ ὅπλα ἀναπαυσόμενος, τὸ δ’ ἀληθὲς ὅτι ἀντεῖπεν ὑπὲρ ὑμῶν μὴ καθαιρεῖν τὰ τείχη. ἐκείνῳ μὲν οὖν δικαστήριον παρασκευάσαντες καὶ εἰσελθόντες οἱ βουλόμενοι ὀλιγαρχίαν καταστήσασθαι ἀπέκτειναν ἐν τῇ προφάσει ταύτῃ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2003. Λυσίας. ΙΙ, Καταγγελτικοί Λόγοι. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Πρόλογος Χ. Τσολάκης. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
Μετά από αυτά ο Θηραμένης, υπονομευτής του δημοκρατικού πολιτεύματος, πήρε το λόγο και είπε ότι, αν τον εκλέξετε πρεσβευτή με απεριόριστες αρμοδιότητες για την ειρήνη, θα συντελέσει ώστε να μη γκρεμίσετε κανένα τμήμα των τειχών και η πόλη να μην υποστεί καμιά άλλη ταπείνωση· πίστευε μάλιστα ότι θα πετύχαινε και κάποιο άλλο αγαθό για την πόλη από τους Λακεδαιμόνιους. Κι αφού εσείς πέσατε στην παγίδα, τον εκλέξατε στρατηγό με απεριόριστες αρμοδιότητες, αυτόν που μόλις την προηγούμενη χρονιά, καθώς είχε κληρωθεί στρατηγός, τον αποδοκιμάσατε (εμποδίσατε να αναλάβει τη στρατηγεία), γιατί ξέρατε ότι δεν είναι φίλος του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκείνος λοιπόν, αφού έφτασε στη Σπάρτη, έμεινε εκεί για πολύ καιρό αφήνοντας εσάς να πολιορκείσθε, αν και γνώριζε ότι ο λαός λιμοκτονούσε και λόγω του πολέμου και των συμφορών οι πολλοί στερούνταν και το ψωμί ακόμη, νομίζοντας ότι, αν σας έχει όμηρους της πείνας, όπως και το έκανε, ευχαρίστως θα σύναπτε την ειρήνη με όποιους όρους θα ήθελε αυτός. Αυτοί (του σιναφιού του) που περίμεναν εδώ και σχεδίαζαν να καταλύσουν τη δημοκρατία εισάγουν σε δίκη τον Κλεοφώντα με την πρόφαση ότι δεν πήγε στο στρατόπεδο να αναπαυθεί, στην πραγματικότητα όμως γιατί αντέδρασε για λογαριασμό σας να γκρεμιστούν τα τείχη. Προχώρησαν, λοιπόν, στη σύνθεση δικαστηρίου για την περίπτωσή του και με συμμετοχή σ' αυτό αυτών που ήθελαν να εγκαθιδρύσουν ολιγαρχία, μ' αυτό το (γελοίο) κατηγορητήριο του επέβαλαν την ποινή του Θανάτου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ἐπιβουλεύων, απρμφ. πρκ.

ἀναστὰς, β΄ ενικό προστ. ίδιου χρόνου

ἕλησθε, γ΄πληθ. ορ. ίδιου χρόνου, γ΄ εν. οριστ. ενεστ.

αὐτοκράτορα, κλητ. ενικού

διελεῖν, προστ. αορ. β΄

ἐλαττῶσαι, β΄εν. και πληθ. ενστ. ορ. και ευκτ.

οἴοιτο, β’ εν. πρτ.

ἔτει, ίδια πτώση πληθ.

χειροτονηθέντα, αντίστοιχη μτχ. ενστ., γ’ πληθ. οριστ. πρκ.

εὔνουν, ονομ.. πληθ. αρσ., αιτ πληθ. ουδ.

ἔμενεν, ονομ. πληθ. μτχ. θηλ., α΄πληθ. οριστ. μέλλ.

καταλιπὼν, απρμφ. πρκ. Ε.Φ. και β΄ εν. οριστ. πρκ. Μ.Φ.

εἰδὼς, χρον. αντ.  στο β΄ενικό οριστ.

τῷ ὑμετέρῳ, αιτ. εν. αρσ. γ΄προσ. για έναν κτήτορα

ἐνδεεῖς, κλητ. εν. αρσ., τρεις βαθμοί επιρρήματος

διαθείη, εγκλιτ. αντικ. στον ίδιο χρόνο

διέθηκεν, εγκλιτ. αντικ. στο β΄εν. ενστ.

καθαιρεῖν, να κλιθεί η προστ. αορ. β΄

καταστήσασθαι, εγκλιτ. αντικ. στο γ΄εν. ενστ.

εἰσελθόντες, γ’ πληθ. ορ. και ευκτ. πρκ.

ἀπέκτειναν, β΄ πληθ. ορ. πρκ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου