Blogger Widgets

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

άγνωστο κείμενο

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΡ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΩΝ  24 - 26


ἴσμεν ἅπαντες τοῦθ’ ὅτι τὰ μὲν δίκαια πάντες, ἐὰν καὶ μὴ βούλωνται, μέχρι το γ’ αἰσχύνονται μὴ πράττειν, τοῖς δ’ ἀδίκοις ἐναντιοῦνται φανερῶς, ἄλλως τε κἄν τίνες βλάπτωνται· καὶ τοῦτο λυμαινόμενον πάνθ’ εὑρήσομεν, καὶ ταύτην ἀρχὴν οὖσαν πάντων τῶν κακῶν, τὸ μὴ ’θέλειν τὰ δίκαια πράττειν ἁπλῶς. [25] ἵνα τοίνυν μὴ τοῦτ’ ἐμποδὼν γένηται τῷ Θηβαίους γενέσθαι μικρούς, τὰς μὲν Θεσπιὰς καὶ τὸν Ὀρχομενὸν καὶ τὰς Πλαταιὰς κατοικίζεσθαι φῶμεν δεῖν καὶ συμπράττωμεν αὐτοῖς καὶ τοὺς ἄλλους ἀξιῶμεν (ταῦτα γὰρ καὶ καλὰ καὶ δίκαια, μὴ περιορᾶν πόλεις ἀρχαίας ἐξανεστώσας), τὴν δὲ Μεγάλην πόλιν καὶ τὴν Μεσσήνην μὴ προώμεθα τοῖς ἀδικοῦσι, μηδ’ ἐπὶ τῇ προφάσει τῇ Πλαταιῶν καὶ Θεσπιῶν τὰς οὔσας καὶ κατοικουμένας πόλεις ἀναιρεθείσας περιίδωμεν.[26] κἂν ᾖ ταῦτα πρόδηλα, οὐδεὶς ὅστις οὐ βουλήσεται παύσασθαι Θηβαίους ἔχοντας τὴν ἀλλοτρίαν·

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Όλοι γνωρίζομεν ότι τα μεν δίκαια όλοι, και αν ακόμη δεν θέλουν, εντρέπονται κάπως να μην τα πράττουν, εναντιώνονται δε φανερά κατά των αδίκων και μάλιστα όταν βλάπτωνται από αυτά· και τούτο θα εύρωμεν ότι τα καταστρέφει όλα και ότι αυτή είναι η αρχή όλων των κακών, το να μη θέλουν απλούστατα οι άνθρωποι να πράττουν τα δίκαια. Ίνα μη λοιπόν η προταθείσα συμμαχία εμποδίση να γίνουν μικροί οι Θηβαίοι, ας προτείνωμεν αι Θεσπιαί, ο Ορχομενός και αι Πλαταιαί να οικισθούν πάλιν και ας συμπράττωμεν με αυτούς και ας αξιώμεν και οι άλλοι να εργάζωνται προς τούτο (διότι αυτά και δίκαια και έντιμα είναι, να μη αφήνωμεν δηλαδή πόλεις αρχαίας να είναι κατεστραμμέναι) την δε Μεγάλην πόλιν και Μεσσήνην ας μη αφήσωμεν εις την διάθεσιν των αδικούντων, ούτε να επιτρέψωμεν να μεταχειρισθούν εκείνοι τας Πλαταιάς και Θεσπιάς ως παράδειγμα διά να μας πείσουν να αφήσωμεν να καταστραφούν πόλεις υπάρχουσαι και κατοικούμεναι. Και αν ταύτα διακηρύξωμεν φανερά , κανείς δεν θα θελήση να μη θέση τέρμα εις τας καταχρήσεις των Θηβαίων·


ΑΣΚΗΣΕΙΣ
  •   Να γράψετε το τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις


εὑρήσομεν
γ΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

βλάπτωνται
β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή

γένηται
απαρέμφατο του ίδιου χρόνου

περιίδωμεν
β΄ενικό προστ. του ίδιου χρόνου

προφάσει
κλητική ενικού

ἔχοντας
γ΄ ενικό ευκτ. αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

ὅστις
δοτική πληθυντικού, θηλυκού γένους

κακῶν
συγκριτικό βαθμό, δοτική πληθυντικού

τοῦτ’
ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους

οὔσας
δοτική ενικού ουδετέρου γένους

  •  Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των τύπων : τοῖς δ’ ἀδίκοις, οὖσαν, τὸ μὴ ’θέλειν, κατοικίζεσθαι, τοῖς ἀδικοῦσι, ἐπὶ τῇ προφάσει

  •  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις της πρώτης περιόδου που εισάγονται με το ὅτι και το κἄν
  •   ἴσμεν, βλάπτωνται, γένηται, περιίδωμεν, φῶμεν  : εγκλιτική αντικατάσταση
  • βούλωνται, αἰσχύνονται, περιορᾶν, ἐξανεστώσας, ἀναιρεθείσας, εὑρήσομεν : χρονική αντικατάσταση // να κλιθούν οι προστακτικές αορίστου και παρακειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου