Blogger Widgets

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Θουκυδίδη Ιστορία, βιβλίο 3, 70

Θουκυδίδης, Κοινοβούλιο Αυστρίας

Μετάφραση

(1) Οι Κερκυραίοι λοιπόν βρίσκονταν σε εμφύλια διαμάχη, από τότε που οι αιχμάλωτοι από τις ναυμαχίες για την Επίδαμνο ήρθαν σ’ αυτούς, αφού αφέθηκαν ελεύθεροι από τους Κορίνθιους, φαινομενικά επειδή οι πρόξενοι είχαν γίνει εγγυητές τους για 800 τάλαντα, στην πραγματικότητα όμως επειδή είχαν πειστεί να φέρουν την Κέρκυρα με το μέρος τους. Και πιάνοντας τον κάθε πολίτη χωριστά, ενεργούσαν αυτοί, για να κάνουν την πόλη να αποστατήσει από τους Αθηναίους.
(2)Και όταν έφτασε ένα αθηναϊκό κι ένα κορινθιακό πλοίο που μετέφεραν πρέσβεις και ήρθαν σε διαπραγματεύσεις, οι Κερκυραίοι αποφάσισαν να είναι φίλοι με τους Αθηναίους σύμφωνα με την ισχύουσα συνθήκη και φίλοι με τους Πελοποννησίους όπως ακριβώς και προηγούμενα.
(3) Και  αυτοί οι άνδρες (γιατί ήταν ο Πειθίας εθελοντής πρόξενος της Αθήνας και αρχηγός των δημοκρατικών) τον οδηγούν σε δίκη, λέγοντας ότι προσπαθεί να υποδουλώσει την πόλη στους Αθηναίους.
(4) Κι αυτός αφού αθωώθηκε καταγγέλλει με τη σειρά του τους πέντε πιο πλούσιους άνδρες από αυτούς, ισχυριζόμενος ότι έκοψαν  τις βέργες που στηρίζουν τα κλήματα από το ιερό τέμενος του Δία και του Αλκίνοου ˙ κι ορίστηκε πρόστιμο για κάθε βέργα ένας στατήρας.
(5) Κι επειδή καταδικάστηκαν να πληρώσουν πρόστιμο και κάθισαν στα ιερά ως ικέτες εξαιτίας της βαριάς χρηματικής ποινής, για να πληρώσουν το πρόστιμο ύστερα από συμφωνία για το ύψος του, ο Πειθίας (γιατί συνέβαινε να είναι και μέλος της βουλής) πείθει (τους Κερκυραίους) να κάνουν χρήση του νόμου.
(6)Κι αυτοί επειδή αποκλείονταν από τον νόμο και συνάμα πληροφορούνταν ότι ο Πειθίας πρόκειται να μεταπείσει το λαό να θεωρεί τους ίδιους εχθρούς και φίλους με τους Αθηναίους, συνωμότησαν και αφού πήραν μαχαίρια και μπήκαν ξαφνικά στη βουλή σκότωσαν τον Πειθία και εξήντα περίπου άλλους από τους βουλευτές και τους ιδιώτες ˙ και κάποιοι λίγοι που είχαν την ίδια γνώμη με τον Πειθία κατέφυγαν στο αθηναϊκό πλοίο που βρισκόταν ακόμη εκεί.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ερμηνευτικές – Πραγματολογικές ερωτήσεις

1.      Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο.
2.      Ποιοι ήταν οι Κορίνθιοι που αφέθηκαν ελεύθεροι; Σε ποιες ενέργειες προέβησαν;
3.      Να αιτιολογήσετε το υπέρογκο ποσό των 800 ταλάντων που ζητήθηκε ως εγγύηση για την απελευθέρωση των Κερκυραίων.
4.      Ποια ήταν η απόφαση των Κερκυραίων, σύμφωνα με την παρ. 2 και ποια η σημασία της; Τι ήταν η «επιμαχία» Κερκυραίων και Αθηναίων;
5.      Ποιος ήταν ο Πειθίας;
6.      Να ερμηνεύσετε τους όρους «πρόξενος» και «εθελοπρόξενος» στην αρχαία Ελλάδα.
7.      Τι αποδεικνύει η απελευθέρωση του Πειθία (να λάβετε υπόψη σας α) πως το καθεστώς στην Κέρκυρα ήταν ολιγαρχικό, β) κατά πόσο αποδεικνύονται οι πολιτικές κατηγορίες);
8.      Με ποια κατηγορία έσυρε στα δικαστήρια ο Πειθίας τους ολιγαρχικούς;
9.      Τι δείχνει για τον χαρακτήρα του Πειθία η αντιμήνυση κατά των ολιγαρχικών;
10.  Τι όριζε ο νόμος για το πρόστιμο;
11.  Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ικεσίας στην αρχαία Ελλάδα;
12.  Σε ποια συνωμοσία προχώρησαν οι Κερκυραίοι ολιγαρχικοί, ποια ήταν τα αίτια και ποιες οι συνέπειες των πράξεών τους;
13. Να βρείτε στο κείμενο παραδείγματα του ιδιότυπου ύφους του Θουκυδίδη.Γραμματικές ερωτήσεις

1.      Να αντικαταστήσετε χρονικά τους τύπους : ἀνθυπάγει, ἀφικομένης, πεπεισμένοι, κατέφυγον, λαβόντες, τέμνειν, κτείνουσι.
2.      Να αντικαταστήσετε εγκλιτικά τους τύπους : ἦλθον,  ἐψηφίσαντο, ταξάμενοι (β’ εν. παρακ.)

Λεξιλογικές ερωτήσεις

1.      Να εντοπίσετε στο κεφ. 70 τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις με αυτές που ακολουθούν : επιτομή, επίτευγμα, διάσταση, πατροκτόνος, προσφυγή, μαχητής, καταγωγή, ρήτορας, δουλοπάροικος, προϊστάμενος.
2.      Να βρείτε ομόρριζα απλά ή σύνθετα των παρακάτω λέξεων στα νέα ελληνικά : ταξάμενοι, χρήσασθαι, ἀφικομένης, ἀφεθέντες.

δικτυογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου