Blogger Widgets

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

λεξιλόγιο έκθεσης


αήθης -ης -ες : ανάρμοστος, απρεπής: ~ συμπεριφορά. Aηθέστατο κείμενο.

αλυσιτελής -ής -ές  (λόγ.) ανώφελος.

απομυθοποιώ -ούμαι  : αφαιρώ τη μυθική διάσταση, το μυθικό περίβλημα και ανάγω κπ. ή κτ. στο επίπεδο της πραγματικότητας, των πραγματικών διαστάσεων: Σήμερα απομυθοποιείται όλο και περισσότερο ο μύθος της φυσικής ανωτερότητας του άντρα σε σχέση με τη γυναίκα. H τέχνη απομυθοποιεί τον εαυτό της και αποκτάει νέες σχέσεις με την πραγματικότητα. Στις μέρες μας έχει απομυθοποιηθεί τελείως ο ρόλος του πολιτικού και της πολιτικής.

στυγνός -ή -ό : 1.που τον χαρακτηρίζει η έλλειψη αισθημάτων, η σκληρότητα, η ωμότητα: ~εργοδότης / εκμεταλλευτής. Στυγνή εκμετάλλευση. Στυγνή πραγματικότητα, σκληρή. 2. που είναι σκυθρωπός, αγέλαστος: Στυγνή όψη. στυγνά ΕΠIΡΡ.

ανυπόκριτος -η -ο : για συναίσθημα που είναι ειλικρινές, που δεν είναι υποκριτικό: Έδειξε ανυπόκριτη χαρά / λύπη. Ο ενθουσιασμός του ήταν ~. ανυπόκριτα ΕΠIΡΡ.

αυτενέργεια η : το να ενεργεί κάποιος από μόνος του, από δική του βούληση ή παρόρμηση, χωρίς να παρακινείται ή να καθοδηγείται από άλλον: Tο σχολείο πρέπει να καλλιεργεί και να αναπτύσσει την τάση του παιδιού για ~. || η ικανότητα για αυτενέργεια.

γαλουχώ -ούμαι  : διαπαιδαγωγώ κπ. από τα πρώτα του βήματα, μορφώνω, ανατρέφω κπ. με βάση κυρίως υψηλές αρχές και ιδέες: Γαλουχήθηκαν / γαλουχημένοι με τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό.

μεταλαμπαδεύω -ομαι  : μεταδίδω κτ. (γνώσεις, παιδεία, πολιτισμό κτλ.) σε άλλους ανθρώπους: Οι βυζαντινοί λόγιοι μεταλαμπάδευσαν την ελληνική σοφία στη Δύση.

ρηξικέλευθος -η -ο ]  : (λόγ.) που με τόλμη επιχειρεί κτ. νέο, ανοίγει ένα νέο δρόμο· (πρβ.νεωτεριστής, καινοτόμος): H σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, όσο κι αν είναι ρηξικέλευθη, έχει τις ρίζες της σε προγενέστερες θεωρητικές δομές. 

συνηγορώ  : υποστηρίζω, υπερασπίζομαι κάποιο πρόσωπο, κάποια υπόθεση ή κάποια άποψη, συνήθ. σε λόγια σύνταξη: ~ υπέρ της εκλογής του τάδε υποψηφίου / υπέρ της παράτασης της απεργίας.~ για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων. || (στο γ' πρόσ.) για κτ. που ενισχύει κάποια άποψη ή ενέργεια: Tα οικονομικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ της επιβολής βαρύτερης φορολογίας.


Παραδείγματα

Κάποια τηλεοπτικά κανάλια προβαίνουν σε αήθεις επιθέσεις κατά δημοσίων προσώπων με στόχο την άνοδο της τηλεθέασης.

Όσα μέτρα κι αν λάβει η Πολιτεία για το περιβάλλον, το αποτέλεσμα θα είναι αλυσιτελές, αν δεν αποκτήσουν οι πολίτες περιβαλλοντική συνείδηση.

Οι έφηβοι απομυθοποιούν τους γονείς τους κατά την περίοδο της εφηβείας.

Η πολιτική της στυγνής εκμετάλλευσης των εργαζομένων οδηγεί πολλές φορές σε αγώνες κατά του status quo (= παγιωμένη κατάσταση, καθεστηκυία τάξη).

Ο δάσκαλος πρέπει να κερδίσει τον ανυπόκριτο σεβασμό των μαθητών του.

Με τις επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους επιτυγχάνεται η βιωματική και συναισθηματική συμμετοχή των μαθητών στη μελέτη του παρελθόντος και η εξοικείωσή τους με έργα τέχνης που οδηγούν σε ουσιαστική μάθηση, καθώς αισθητοποιούνται συγκεκριμένες έννοιες μέσω αυθεντικών - πρωτογενών πηγών, καλλιεργείται η μνήμη μακράς διαρκείας και η φαντασία ενώ ενθαρρύνεται ο αυτοστοχασμός και η πνευματική αυτενέργεια.

Στα μέρη μας καλλιεργήθηκε από τους πρωτεργάτες του Διαφωτισμού, ώσπου κρυσταλλώθηκε στις θεωρίες με τις οποίες όλοι γαλουχηθήκαμε, για τα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς που μας απέκοψαν από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Οι Έλληνες μεταλαμπάδευσαν το φως του πολιτισμού στη Δύση.

Σεβασμός στο ιστορικό παρελθόν και ρηξικέλευθες ιδέες από κάθε τι σύγχρονο και καινοτόμο, καθώς και τεχνολογία αιχμής σε κάθε εργαστηριακό κι επιστημονικό τομέα, είναι στοιχεία, που πρέπει να συνθέτουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να συνηγορεί προς την κατεύθυνση της διαφοροποιημένης μάθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου