Blogger Widgets

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Θουκυδίδης, Βιβλίο 3. Κεφ. 81

«Ο δε πόλεμος... βίαιος διδάσκαλος».

Ιστορίαι, 3.82.2

άγαλμα του Θουκυδίδη μπροστά στο Κοινοβούλιο της Αυστρίας

Μετάφραση

[1] Οι Πελοποννήσιοι λοιπόν μεταφέρονταν την νύχτα γρήγορα προς την πατρίδα τους (πλέοντας) κοντά στη στεριά ˙ και αφού μετέφεραν τα πλοία πάνω από τον ισθμό της Λευκάδας, για να μη γίνουν αντιληπτοί (από τους Αθηναίους) ότι κάνουν το γύρο, απομακρύνθηκαν.
[2] Οι Κερκυραίοι όμως μόλις αντιλήφθηκαν ότι τα αθηναϊκά πλοία πλησίαζαν και τα πλοία των εχθρών είχαν φύγει, αφού πήραν τους Μεσσήνιους που βρίσκονταν προηγουμένως έξω τους οδήγησαν στην πόλη και αφού πρόσταξαν τα πλοία που επάνδρωσαν να πλεύσουν γύρω από το Υλλαϊκό λιμάνι, καθώς έπλεαν γύρω γύρω, σκότωναν όποιον έπιαναν από τους εχθρούς ˙ και αφού αποβίβαζαν από τα πλοία όσους έπεισαν να επιβιβαστούν, τους σκότωναν και, αφού ήρθαν  στο Ήραιο, έπεισαν περίπου 50 άντρες από τους ικέτες να δικαστούν και τους καταδίκασαν όλους σε θάνατο.
[3] Οι περισσότεροι από τους ικέτες, όσοι δεν πείσθηκαν, καθώς έβλεπαν αυτά που γίνονταν, σκότωναν ο ένας τον άλλο εκεί στο ιερό και κάποιοι απαγχονίζονταν από τα δέντρα και όπως μπορούσε ο καθένας αυτοκτονούσε.
[4] Και για εφτά ημέρες, όσες έμεινε ο Ευρυμέδων με τα 60 πλοία του, οι Κερκυραίοι σκότωναν όσους από αυτούς θεωρούνταν ότι ήταν εχθροί τους, και παρόλο που τους κατηγορούσαν όσους προσπαθούσαν να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα, σκοτώθηκαν και κάποιοι για προσωπικές έχθρες κι άλλοι από τους οφειλέτες τους για χρήματα που οφείλονταν σ’ αυτούς ˙
[5] Και διαπράχθηκαν κάθε είδους φόνοι και δεν παραλείφθηκε τίποτα που να μην έγινε από όσα συνηθίζεται να γίνονται σε τέτοιες περιστάσεις κι ακόμα περισσότερα. Και πατέρας σκότωνε το παιδί του και απομακρύνονταν (οι ικέτες) με τη βία από τα ιερά και σκοτώνονταν μπροστά σ’ αυτά και κάποιοι άλλοι πέθαναν στο ιερό του Διονύσου, αφού τούς περιτοίχισαν.

Φύλλο εργασίας

1.       Σε ποιο σημείο του κειμένου φαίνεται η ειρωνική διάθεση του Θουκυδίδη;
2.      Ποιες ενέργειες των δημοκρατικών θεωρούνται σκληρές κι ανέντιμες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
3.      «κατέγνωσαν πάντων θάνατον» : να σχολιάσετε το χωρίο.
4.      Με ποιες φράσεις ο Θουκυδίδης παρουσιάζει την απόγνωση των ολιγαρχικών;
5.      Με ποιο πρόσχημα και ποιες αιτίες οι δημοκρατικοί σκότωναν τους ολιγαρχικούς;
6.      Να εντοπίσετε κοινά σημεία του κειμένου σας με το ακόλουθο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Όταν στην Αθήνα εφαρμόστηκαν οι νόμοι του Δράκοντα, ο λαός ήταν δυσαρεστημένος, γιατί ήταν πολύ σκληροί. Ο Κύλωνας, Αθηναίος ευπατρίδης και γαμπρός του τυράννου των Μεγάρων Θεαγένους, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση, επειδή ο ίδιος ήθελε να γίνει άρχοντας, κατέλαβε με τον αδελφό του και Μεγαρίτες ενόπλους την Ακρόπολη το 612 π.Χ. Αναγκάστηκε, όμως, να δραπετεύσει, γιατί συνάντησε την έντονη αντίδραση του άρχοντα Μεγακλή, που καταγόταν από την ισχυρή οικογένεια των Αλκμαιωνιδών, ενώ οι Μεγαρείς στρατιώτες του για να μη θανατωθούν κατέφυγαν σαν ικέτες στους βωμούς των θεών - έγιναν ένσπονδοι δηλαδή- (οι βωμοί θεωρούνταν άσυλα των κατατρεγμένων).
Παρ' όλα αυτά, οι οπαδοί του Μεγακλή τους σκότωσαν, προκαλώντας έτσι την οργή των θεών, που ξέσπασε στην Αθήνα με θεομηνίες και πολλά δεινά. Στην ιστορία η αναταραχή αυτή έμεινε με το όνομα "Κυλώνειο άγος". Το άγος αυτό, ύστερα από πολλές άκαρπες προσπάθειες, έφυγε από την πόλη, όταν σύμφωνα με τη συμβουλή του μαντείου, ζητήθηκαν οι υπηρεσίες του σοφού Επιμενίδη, που ήρθε από τη Φαιστό της Κρήτης για το σκοπό αυτό ύστερα από πρόσκληση. Οι Αλκμεωνίδες εξορίστηκαν και η πόλη γλίτωσε από τα δεινά. Οι Αθηναίοι για την απαλλαγή τους από τα φοβερά δεινά τίμησαν με πολλά δώρα τον Επιμενίδη, αλλ' αυτός αρκέστηκε μονάχα σ' ένα κλωνάρι από την ιερή ελιά της Αθηνάς στην Ακρόπολη.

7.      Να εντοπίσετε στο κείμενο τις φράσεις που αποδεικνύουν τη διασάλευση της φυσικής τάξης των πραγμάτων σε συνθήκες εμφύλιας διαμάχης.
8.       Να αναγνωρίσετε τα ουσιαστικά και να γράψετε την ονομαστική ενικού και πληθυντικού : τῆς νυκτὸς, τὰς ναῦς, τὴν πόλιν, τὸν λιμένα, ἄνδρας, τῶν ἱκετῶν, τοὺς ἐχθροὺς, τὴν αἰτίαν, χρημάτων, πατὴρ,  παῖδα.
9.       ὑπερενεγκόντες, ὄντας, λάβοιεν, ξυνέβη, κατέγνωσαν, ἀφικόμενος, ἑώρων : να γραφεί το γ’ πληθυντικό του αορίστου β’.
10.   ὄντας, κελεύσαντες : να κλιθούν οι μετοχές στο γένος που βρίσκονται.
11.   ἔπεισαν, παρέμεινε, καταλύουσιν, ὑπερενεγκόντες, ἀπέθανον : να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων.
12.   Να εντοπίσετε τις αντωνυμίες του κειμένου, να αναγνωρίσετε το είδος τους και να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου