Blogger Widgets

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

ένας στοργικός ηγέτης

αρχαία ελληνική γλώσσα β΄ γυμνασίου

ενότητα 7

Αγησίλαος : Περίφημος βασιλέας της Σπάρτης, γνωστός για τη μεγάλη απλότητά του και την πολιτική του σύνεση. Ένας από τους μεγαλύτερους στρατηγούς της αρχαίας Ελλάδας. Η ζωή και το έργο του Αγησίλαου απασχόλησε πολλούς συγγραφείς της αρχαιότητας και των νεότερων χρόνων. Διαδέχτηκε στο θρόνο τον ετεροθαλή αδελφό του Άγη τον Β' και με τη βοήθεια του στρατηγού Λύσανδρου κατέλαβε την Αθήνα. Ήταν ηγεμόνας λαοφιλής και είχε μεγάλη επιρροή πάνω στους Σπαρτιάτες. Ο Λύσανδρος τον βοήθησε να ανέβει στο θρόνο παρ' όλα τα πολλά εμπόδια που υπήρχαν, γιατί πραγματικός διάδοχος του θρόνου ήταν ο Λεωτυχίδης, ενώ ο ίδιος ο Αγησίλαος ήταν χωλός και δεν είχε πάρει βασιλική μόρφωση και αγωγή. Ένας παλιός μάλιστα χρησμός έλεγε ότι η Σπάρτη θα υπόφερε πολλά, από συνεχείς πολέμους, αν κάποτε αποκτούσε "χωλή βασιλεία". Ο Λύσανδρος, πιστεύοντας ότι το ανέβασμα του άσημου, μικρόσωμου και, μαζί με τ' άλλα, κουτσού Αγησίλαου, θα διευκόλυνε τα σχέδιά του, έπεισε με διάφορους τρόπους τους Σπαρτιάτες να ανεβάσουν στο θρόνο τον Αγησίλαο, αλλά ο Αγησίλαος αποδείχτηκε συνετός, ισχυρός στο χαρακτήρα, μια πολιτική και στρατιωτική μεγαλοφυία κι ανέτρεψε τα σχέδια του Λύσανδρου. 

Ξενοφώντας : Αθηναίος ιστορικός και φιλοσοφικός συγγραφέας. Γεννήθηκε το 430 και πέθανε το 354 π.Χ. Ήταν μαθητής του Σωκράτη και του ρήτορα Προδίκου. Το 401 πήρε μέρος στην εκστρατεία του Κύρου του νεότερου εναντίον του αδερφού του Αρταξέρξη. Μετά τη μάχη στα Κούναξα και τη σφαγή των Ελλήνων αξιωματικών εκλέχθηκε από τους μυρίους Έλληνες μισθοφόρους ένας από τους τέσσερις αρχηγούς που οδήγησαν αυτούς στο Βυζάντιο. Επειδή  ήταν φίλος των Σπαρτιατών εξορίστηκε από τους Αθηναίους και πήγε στη Σπάρτη, όπου παρακολούθησε τον Αγησίλαο στην εκστρατεία του εναντίον των Περσών. Οι κρίσεις για τα ιστορικά πρόσωπα δεν είναι πάντοτε αμερόληπτες (είναι θαυμαστής του βασιλιά των Λακεδαιμονίων Αγησίλαου και της Σπάρτης γενικά).Ο «Αγησίλαος» του Ξενοφώντα, μπορεί να ονομαστεί «Αγησιλάου εγκώμιο». Ο συγγραφέας έκανε αυτό το έργο για να αποδώσει ευγνωμοσύνη στο βασιλιά των Λακεδαιμονίων για όσα είχε κάνει για χάρη του. Είναι γνωστό από τη βιογραφία του Ξενοφώντα, πόσο περιπετειώδης ήταν η ζωή του ιστορικού και πόση ευγνωμοσύνη και εκτίμηση όφειλε στον Αγησίλαο. Στο έργο αυτό ο συγγραφέας περιγράφει τις πολεμικές περιπέτειες του Αγησίλαου και εξυμνεί με ενθουσιασμό τις αρετές του Λακεδαιμόνιου βασιλιά ως στρατηγού και ως ανθρώπου. Το έργο αυτό συνδέεται στενά με τα «Ελληνικά», γιατί, και από τα δύο μαζί, μπορεί να σχηματίσει κανείς μια τέλεια εικόνα του Αγησίλαου, που αληθινά είχε την τύχη να βρει ένα τόσο αφοσιωμένο και ικανό βιογράφο, όπως ο ήταν Ξενοφώντας.

Μετάφραση κειμένου 
 Ασκήσεις κατανόησης
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε ενδιαφέρουσες ασκήσεις κατανόησης
Περισσότερα για το κείμενο, τη σύνταξη κ.ά. στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b07xm.htm
Λεξιλογικές ασκήσεις 
 • Να δημιουργήσετε έναν λεξιλογικό πίνακα στο τετράδιό σας από τους τύπους : ρν, πειθόμενον. 
 • Να βρείτε από το κείμενο ετυμολογικά συγγενείς λέξεις με τις παρακάτω
  τυπολάτρης
  νομική
  οισοφάγος
  παράσταση
  αρχηγείο
  εισπράκτορας
  σωστικός
  απώλεια
  θέση
  έμπιστος
  όψη
  απόσταση
  πλειστηριασμός
  πολεοδομικός
  δυνατός
  πατερικός
Παράλληλο κείμενο - εργασίες

 •   Στο παρακάτω κείμενο του Θουκυδίδη, Ιστορία Β, 60 δίνονται τα χαρακτηριστικά του καλού ηγέτη. Ποια από αυτά διαθέτει ο Αγησίλαος; Γιατί, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ο καλός ηγέτης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (6 μονάδες)

«Και οργίζεσθε εναντίον ανδρός τοιούτου όπως εγώ, ο οποίος νομίζω ότι είμαι ικανώτερος από κάθε άλλον όχι μόνον να διαγνώσω τα δέοντα, αλλά και να διαφωτίσω περί αυτών τους άλλους, και επί πλέον φιλόπατρις και ανώτερος χρημάτων. Διότι ο δυνάμενος να διαγνώση τα δέοντα, αλλά παραλείπει να διαφωτίση περί αυτών τους άλλους, είναι το ίδιον ως να μη αντελήφθη το πρέπον ορθώς. Όστις πάλιν έχει και τα δύο αυτά προσόντα, αλλά δεν έχει φιλοπατρίαν, δεν ημπορεί να ομιλήση με την ιδίαν αφιλοκερδή αφοσίωσιν δια το κοινόν συμφέρον. Αλλ' εάν και φιλοπατρίαν έχη, είναι όμως κατώτερος χρημάτων, τα πάντα ημπορούν να θυσιασθουν χάριν αυτών».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου