Blogger Widgets

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, κεφ. 40

Ερέχθειο, Νοτιοδυτική άποψη, πηγή φωτογραφίας

κεφ. 40 – Ερμηνευτικά σχόλια

Στο κεφ. 40 ο Θουκυδίδης επαινεί τον χαρακτήρα των Αθηναίων (τρόποι). Συγκεκριμένα αναφέρεται στη σχέση του Αθηναίου με την τέχνη και την πνευματική ζωή, τη φιλοσοφία και την ανδρεία, τον τρόπο αντιμετώπισης της φτώχειας, τα χαρακτηριστικά του Αθηναίου στα πολιτικά πράγματα και την ευεργετική του διάθεση. Ο πολίτης της Αθήνας εναρμονίζει όλα όσα φαίνονται αντίθετα, συνδυάζει στοιχεία αντινομικά μεταξύ τους. Ο έπαινος της Αθήνας συνεχίζεται, αλλά σταματάει πια η σύγκριση με τη Σπάρτη. Η Αθήνα υψώνεται ανυπέρβλητη, ανώτερη από όλες τις  πόλεις.

«Φιλοκαλομέν τε γρ μετ' ετελείας κα φιλοσοφομεν νευ μαλακίας»·

Η Αθήνα συνδυάζει την καλαισθησία με τη λιτότητα, τη σοφία με την ανδρεία, την τέχνη με την επιστήμη, τη θεωρία με την πράξη. Η αίσθηση του ωραίου λείπει από τη Σπάρτη, ενώ στην Ασία (Πέρσες) υπάρχουν ογκώδη οικοδομήματα. Βέβαια και στην Αθήνα τα δημόσια κτίρια δεν είναι λιτά. Κάποιοι μελετητές ισχυρίζονται πως ο ρήτορας αναφέρεται σε ιδιωτικά κτίρια και όχι σε δημόσια, επίσης η λιτότητα σχετίζεται με την αττική τέχνη (αντίθεση με τη χλιδή και την πολυτέλεια της Ασίας). Πολλοί (Βοιωτοί, Πελοποννήσιοι κ.ά.) πάντως, πίστευαν πως η πνευματική καλλιέργεια, η ενασχόληση με τις τέχνες και τα γράμματα κάνει τους άνδρες νωθρούς και μαλθακούς, άτολμους στις πολεμικές επιχειρήσεις. Αντίθετα οι Αθηναίοι ενώ καταγίνονται με το πνεύμα τους δε γίνονται μαλθακοί, αντίθετα είναι γενναίοι στον πόλεμο.

«πλούτ τε ργου μλλον καιρ λόγου κόμπ χρώμεθα, κα τ πένεσθαι οχ μολογεν τιν ασχρόν, λλ μ διαφεύγειν ργ ασχιον».

Καταδικάζεται η φτώχεια και τονίζεται η θετική αξία του πλούτου. Ο Περικλής παρουσιάζει μια πρωτοποριακή για την εποχή του άποψη. Ενώ η εργασία αποτελούσε αντικείμενο περιφρόνησης (γι’ αυτό ασχολούνται οι δούλοι με αυτή), στο χωρίο αυτό ο Περικλής εξαίρει τη σημασία της. Μια εξήγηση θα ήταν να σκεφθούμε πως αναφέρεται στις επαγγελματικές και ιδίως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Αθηναίου πολίτη. Γενικά παρουσιάζει ένα νέο σύστημα αξιών και ο πλούτος έχει θετική σημασία, αφού ενεργοποιεί τον άνθρωπο, για να ξεφύγει από τη φτώχεια. Επομένως η άνθιση των γραμμάτων και των τεχνών συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη.

«νι τε τος ατος οκείων μα κα πολιτικν πιμέλεια, κα τέροις πρς ργα τετραμμένοις τ πολιτικ μ νδες γνναι· μόνοι γρ τόν τε μηδν τνδε μετέχοντα οκ πράγμονα, λλ' χρεον νομίζομεν, κα ο ατο τοι κρίνομέν γε νθυμούμεθα ρθς τ πράγματα, ο τος λόγους τος ργοις βλάβην γούμενοι, λλ μ προδιδαχθναι μλλον λόγ πρότερον π δε ργ λθεν».

Ο Αθηναίος ασχολείται και με τις ιδιωτικές του υποθέσεις και με τα κοινά. Ο Πλάτων στον Πρωταγόρα κάνει λόγο για το μάθημα της πολιτικής τέχνης, την ευβουλία, δηλ. το συνδυασμό ιδιωτικών και δημοσίων υποθέσεων : «Το μάθημα [το οποίο διδάσκω] είναι η εβουλία, η σωστή σκέψη και λήψη αποφάσεων τόσο για τα θέματα που αφορούν τα οκεα, την ιδιωτική ζωή, πώς δηλαδή να διευθετεί κανείς με τον καλύτερο τρόπο τα ζητήματα του οκου του, όσο και για τα θέματα που αφορούν την πόλη, ώστε να είναι κανείς όσο γίνεται πιο ικανός να πράξει και να μιλήσει για τα πολιτικά θέματα». Ο παλαιότερος νόμος του Σόλωνα θεωρούσε άχρηστο τον πολίτη που δε συμμετείχε στα κοινά και τιμωρούνταν με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Οι Αθηναίοι που εντάσσουν το διάλογο στην καθημερινότητά τους (στην αγορά, στην Εκκλησία του δήμου, στο θέατρο κλπ), συμμετέχουν στα κοινά και γίνονται υπεύθυνοι πολίτες, συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ενεργά (αντίθεση : στη Σπάρτη δια βοής) και γενικά ήταν πολυπράγμονες. Ήταν ταυτόχρονα άνθρωποι και των λόγων και των έργων.

«διαφερόντως γρ δ κα τόδε χομεν στε τολμν τε ο ατο μάλιστα κα περ ν πιχειρήσομεν κλογίζεσθαι· τος λλοις μαθία μν θράσος, λογισμς δ κνον φέρει. κράτιστοι δ' ν τν ψυχν δικαίως κριθεεν ο τά τε δειν κα δέα σαφέστατα γιγνώσκοντες κα δι τατα μ ποτρεπόμενοι κ τν κινδύνων.

Οι Αθηναίοι ενώ γνωρίζουν τους κινδύνους, διατηρούν το θάρρος τους και αφού πρώτα αξιολογήσουν τον κίνδυνο, αποφασίζουν να αγωνιστούν και να θυσιαστούν για την πατρίδα, εάν χρειαστεί. Αντίθετα  για άλλους η εκ των προτέρων γνώση οδηγεί σε θράσος ή σε δισταγμό.

«κα τ ς ρετν νηντιώμεθα τος πολλος · ο γρ πάσχοντες ε, λλ δρντες κτώμεθα τος φίλους. βεβαιότερος δ δράσας τν χάριν στε φειλομένην δι' ενοίας δέδωκε σζειν· δ ντοφείλων μβλύτερος, εδς οκ ς χάριν, λλ' ς φείλημα τν ρετν ποδώσων. κα μόνοι ο το ξυμφέροντος μλλον λογισμ τς λευθερίας τ πιστ δες τιν φελομεν».

Δεν υπάρχει ιδιοτέλεια, υπολογισμός του συμφέροντος στις σχέσεις των Αθηναίων με τους άλλους. Έρχονται αρωγοί στους αδυνάτους, είναι αλτρουιστές, ανυστερόβουλοι. Γενικά συμπαραστέκονται στους αδικημένους. Ο ρήτορας δε γίνεται πειστικός, εξαιτίας της συμπεριφοράς των Αθηναίων προς τους συμμάχους –υποτελείς που αποστάτησαν (Μυτιληναίοι, Μήλιοι κλπ).
Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, κεφ. 39

Ακρόπολη, Καρυάτιδες, πηγή φωτογραφίας

κεφ. 39 – Ερμηνευτικά σχόλια

«Διαφέρομεν δ κα τας τν πολεμικν μελέταις τν ναντίων τοσδε».

Ο ρήτορας συγκρίνει την Αθήνα στα στρατιωτικά. Η σύγκριση με τη Σπάρτη είναι πλέον ανοιχτή, δε χρησιμοποιεί υπαινιγμούς. Η Αθήνα αναδεικνύεται ανώτερη. Η αναφορά στη στρατιωτική δύναμη της Αθήνας είναι επιβεβλημένη μια και βρίσκονται ήδη σε πόλεμο με τη Σπάρτη και αποτελεί μέρος του Επιταφίου λόγου που εκφωνείται για τους πρώτους νεκρούς του πολέμου.

«τήν τε γρ πόλιν κοινν παρέχομεν, κα οκ στιν τε ξενηλασίαις πείργομέν τινα μαθήματος θεάματος, μ κρυφθν ν τις τν πολεμίων δν φεληθείη, πιστεύοντες ο τας παρασκευας τ πλέον κα πάταις τ φ' μν ατν ς τ ργα εψύχῳ»·

Η Αθήνα ήταν ανοιχτή πόλη για όλους σε αντίθεση με τη Σπάρτη, στην οποία ίσχυε ο νόμος της ξενηλασίας (απελάσεις ξένων). Πρόκειται για πρακτική να διαφυλάξει τα μυστικά της. Οι νέοι Σπαρτιάτες μόνο με άδεια είχαν το δικαίωμα να επισκεφθούν άλλες πόλεις. Ο ρήτορας τονίζει τη ζοφερή πραγματικότητα της Σπάρτης σε αντίθεση με την πόλη των Αθηνών που αποτελούσε σχολείο της Ελλάδας, όπως θα τονίσει σε επόμενο κεφ. Πράγματι η Αθήνα αποτελούσε πνευματικό κέντρο και πόλο έλξης για ρήτορες, φιλοσόφους σοφιστές κ.ά. Η διαρκής προετοιμασία των Σπαρτιατών και τα τεχνάσματα είχε στόχο την καλλιέργεια της πολεμικής αρετής, πράγμα που πετύχαιναν οι Αθηναίοι «εψύχῳ».

«κα ν τας παιδείαις ο μν πιπόν σκήσει εθς νέοι ντες τ νδρεον μετέρχονται, μες δ νειμένως διαιτώμενοι οδν σσον π τος σοπαλες κινδύνους χωρομεν».

Οι Αθηναίοι «νειμένως διαιτώμενοι» επιτυγχάνουν την πολεμική αρετή. Ζουν δηλ. άνετα σε καιρό ειρήνης και δεν κουράζονται προκαταβολικά όπως οι αντίπαλοι Σπαρτιάτες που με αυστηρή πειθαρχία από την παιδική τους ηλικία ακόμη επιδιώκουν να γίνουν ανδρείοι θυσιάζοντας όλες τις χαρές της ζωής. Ο Περικλής τονίζει με τα μελανότερα χρώματα τον τρόπο ζωής στη Σπάρτη, γιατί σε περίπτωση νίκης τους θα επέβαλλαν τα ίδια στους Αθηναίους. Επομένως, πρέπει να τονώσει το ηθικό τους, να τους δώσει θάρρος.

«τεκμήριον δέ· οτε γρ Λακεδαιμόνιοι καθ' αυτούς, μεθ' πάντων δ ς τν γν μν στρατεύουσι, τήν τε τν πέλας ατο πελθόντες ο χαλεπς ν τ λλοτρί τος περ τν οκείων μυνομένους μαχόμενοι τ πλείω κρατομεν. θρό τε τ δυνάμει μν οδείς πω πολέμιος νέτυχε δι τν το ναυτικο τε μα πιμέλειαν κα τν ν τ γ π πολλ μν ατν πίπεμψιν· ν δέ που μορί τιν προσμείξωσι, κρατήσαντές τέ τινας μν πάντας αχοσιν πεσθαι κα νικηθέντες φ' πάντων σσσθαι».
Ο Περικλής προσπαθεί να μειώσει τα ανδραγαθήματα των Σπαρτιατών στον πόλεμο με το επιχείρημα πως εκστρατεύουν με όλους τους συμμάχους, ενώ οι Αθηναίοι μόνοι τους. Πάντως και οι Αθηναίοι έχουν δεχθεί βοήθεια στο παρελθόν, πράγμα που αποσιωπά ο Περικλής, τονίζοντας πως αποτελούν ψεύδη των Σπαρτιατών όσα ισχυρίζονται για τη δύναμή τους στον πόλεμο.

«καίτοι ε ῥᾳθυμί μλλον πόνων μελέτ κα μ μετ νόμων τ πλέον τρόπων νδρείας θέλομεν κινδυνεύειν, περιγίγνεται μν τος τε μέλλουσιν λγεινος μ προκάμνειν, κα ς ατ λθοσι μ τολμοτέρους τν αε μοχθούντων φαίνεσθαι»

Οι Αθηναίοι δεν εξαναγκάζονται από τη σκληρή νομοθεσία όπως οι αντίπαλοι, αποδέχονται τον κίνδυνο, αισθάνονται το χρέος τους προς την πατρίδα και πράττουν όσα πρέπει. Ωστόσο τους απομένει το κέρδος να αγωνιστούν όταν πρέπει και όχι σε όλη τους τη ζωή. Δείχνουν την ίδια γενναιότητα με τους Σπαρτιάτες που αγωνίζονται πειθαρχούν κουράζονται από παιδιά, για να γίνουν γενναίοι πολεμιστές.

«κα ν τε τούτοις τν πόλιν ξίαν εναι θαυμάζεσθαι κα τι ν λλοις».

Με τη φράση αυτή ανακεφαλαιώνει και μεταβαίνει στα επόμενα.

Διάγραμμα κεφαλαίου 39


Αθήνα
Σπάρτη
στα πολεμικά
διαφέρουμε
από τους αντιπάλους
α) αντιμετώπιση ξένων
ανοιχτή πόλη
ξενηλασία για στρατιωτική ασφάλεια
αιτιολόγηση, στρατιωτική εκπαίδευση
ευψυχία
προετοιμασία και τεχνάσματα
β) εκπαίδευση, ανατροφή
ζώντας άνετα
επίπονη άσκηση
στρατιωτικές επιχειρήσεις –αποδείξεις


α) επιδρομές
νικούμε μόνοι μας
εκστρατεύουν με τους συμμάχους
β) στρατιωτικές δυνάμεις
ταυτόχρονη φροντίδα ναυτικού και στρατού ξηράς (δεν αντιμετώπισαν όλη τη δύναμή μας)

γ) στάση απέναντι στους κινδύνους
τρόπος ζωής η ανδρεία
νόμος
συμπέρασμα
δεν κουραζόμαστε προκαταβολικά
μοχθούν ασταμάτητα