Blogger Widgets

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Ναπολέων Λαπαθιώτης

γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1888


Ὅταν βραδιάζει

Ὅταν βραδιάζει, μέσα μου, ξυπνοῦν τὰ περασμένα...
Ξυπνοῦν ἀργά, σὰ μουσικὲς νεκρὲς ἀπὸ καιρό,
- σὰ μουσικὲς ποὺ χάθηκαν, καὶ ποὺ τὶς λαχταρῶ,
κι ἔρχονται πάλι, μαγικὰ κι ἀνέλπιδα, σὲ μένα...

Πόθοι, παράπονα παλιά, νοσταλγικὲς φωνές,
λόγια βαθιὰ κι ἀξέχαστα, κι ὡστόσο ξεχασμένα,
παράξενα χειμαιρικὲς ἀγάπες μακρινές,
ὅπως ἡ φλόγα μιᾶς αὐγῆς, ὑψώνονται σὲ μένα

Μιὰ βρύση, τότε, μαγική, μοῦ λύνεται ξανά,
καὶ τὸ τραγούδι ρυθμικὸ στὰ χείλη μου ἀνεβαίνει,
- ἕνα τραγούδι καθαρό, καθὼς τὰ δειλινὰ
ποὺ μέσα του λυτρώνονται, καὶ ζοῦν οἱ πεθαμένοι...
τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

επιχείρημα - συλλογισμός

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

αρχαία ελληνικά : κανόνες τονισμού

ΜΗΤΙΔΑ, ψηφιακή συνεργατική πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου


Η ΜΗΤΙΔΑ (www.mitida.gr) αποτελεί ένα καινοτόμο, φιλικό και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποβοηθήσει τη συνεργατική δραστηριότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών.
Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο σύγχρονων εργαλείων και αξιοποιώντας το έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο που συλλέγεται και οργανώνεται στην ηλεκτρονική υποδομή του ΕΚΤ, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ψηφιακό διαδραστικό περιεχόμενο.
Στο πλαίσιο του έργου και αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό από τα ψηφιακά αποθετήρια & τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ, καθώς και από άλλες πηγές ανοικτών δεδομένων, αναπτύχθηκαν παραδειγματικές εφαρμογές στις ακόλουθες τρεις θεματικές περιοχές: α) Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός, β) Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός, γ) Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά τις εφαρμογές και το επιστημονικά έγκριτο ψηφιακό υλικό που φιλοξενεί η ΜΗΤΙΔΑ στις παραπάνω θεματικές περιοχές και εφόσον το επιθυμούν, να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο.
Ειδικότερα, για την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, η πλατφόρμα παρέχει 4 επιμέρους εργαλεία: α) Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, β) Δημιουργία Θεματικών Χαρτών, γ) Δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων, δ) Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας.


Ξενοφώντας, Βιβλίο 2. Κεφαλαίο 2. §1-4Μετάφραση
(1) (O Λύσανδρος) Αφού ρύθμισε την κατάσταση στη Λάμψακο, έπλεε εναντίον του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας. Αυτοί (οι κάτοικοι) τον υποδέχονταν, αφού άφησαν με επίσημη συμφωνία τους φρουρούς των Αθηναίων ˙ αυτοί αφού πρόδωσαν το Βυζάντιο στον Αλκιβιάδη, κατέφυγαν πρώτα στον Πόντο και στη συνέχεια στην Αθήνα και έγιναν Αθηναίοι.
(2) O Λύσανδρος και τους φρουρούς των Αθηναίων και όποιον άλλον Αθηναίο έβλεπε κάπου, τους έστελνε στην Αθήνα, παρέχοντας ασφάλεια μόνο σ’ αυτούς που έπλεαν προς τα εκεί και όχι για άλλο μέρος, επειδή ήξερε ότι όσο περισσότεροι συγκεντρωθούν στην πόλη (στην Αθήνα) και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων. Αφού άφησε το Σθενέλαο το Λάκωνα αρμοστή του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας, ο ίδιος απέπλευσε προς τη Λάμψακο και επισκεύαζα τα πλοία.
(3) Στην Αθήνα όταν έφτασε η Πάραλος νύχτα, διαδιδόταν η συμφορά και θρήνος έφτανε στον Πειραιά διαμέσου των μακρών τειχών, καθώς ο ένας το ανήγγελλε στον άλλο (την είδηση) ˙ επομένως εκείνη τη νύχτα κανείς δεν κοιμήθηκε, όχι μόνο γιατί πενθούσαν αυτούς που είχαν χαθεί, αλλά ακόμη πολύ περισσότερο τους ίδιους τους εαυτούς τους, επειδή νόμιζαν πως θα πάθουν όσα έκαναν στους Μηλίους που ήταν άποικοι των Λακεδαιμονίων, αφού τους νίκησαν με πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς από τους Έλληνες.

(4) Την επόμενη μέρα συγκάλεσαν την εκκλησία του δήμου, στην οποία αποφασίστηκε να φράξουν με επιχωμάτωση τα λιμάνια εκτός από ένα και να επισκευάσουν τα τείχη και να εγκαταστήσουν φρουρές και να προετοιμάζουν την πόλη για όλα τα άλλα σαν σε πολιορκία.


Ασκήσεις
1.      Να αξιολογήσετε τις ενέργειες του Λύσανδρου.
2.      Με ποιες ενέργειες αποδεικνύεται πως ο Λύσανδρος σκόπευε να καταλάβει την Αθήνα;
3.      Να εντοπίσετε τα ρήματα που δείχνουν τις ενέργειες του Λύσανδρου και να αιτιολογήσετε το χρόνο τους.
4.      Ποια απήχηση είχε η είδηση για την καταστροφή στους Αιγός Ποταμούς που ανήγγειλε η Πάραλος;
5.      Ποιες μέτρα αποφάσισαν να λάβουν οι Αθηναίοι για την αντιμετώπιση της επικείμενης πολιορκίας;
6.      Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ὑπεδέχοντο, ἀπέπεμπεν, ἔσεσθαι, ἐπεσκεύαζεν, παραγγέλλων, πείσεσθαι,  νομίζοντες .
7.      Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση : ἴδοι (β’ ενικό), ἀφικομένης (γ’ πληθυντικό).
8.      Να κλιθούν : τινά, τὰς Ἀθήνας, πλέουσιν, ᾗ, πάντα.
9.      Να γράψετε δύο ομόρριζα απλά ή σύνθετα των τύπων : συμφορά, ἐποίησαν, διδοὺς.
10. Να εντοπίσετε ετυμολογικά συγγενείς λέξεις του κειμένου με τις ακόλουθες :  εκπομπή, διάγγελμα, πάθος, ψηφολέκτης, αόρατος, δοσίλογος, ικανός, παρόν, ανάρμοστος, παράσταση.


Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

28η Οκτωβρίου 1940Νικηφόρος Βρεττάκος : « Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο Αλβανικό μέτωπο»

Ποιος θα μας φέρει λίγον ύπνο εδώ που βρισκόμαστε;
Θα μπορούσαμε τότες τουλάχιστο να ιδούμε πως έρχεται τάχατε η μάνα μας
βαστάζοντας στη μασχάλη της ένα σεντόνι λουλακιασμένο
με μια ποδιά ζεστασιά και κατιφέδες από το σπίτι μας.
Ένα φθαρμένο μονόγραμμα στην άκρη του μαντιλιού: ένας κόσμος χαμένος.
Τριγυρίζουμε πάνω στο χιόνι με τις χλαίνες κοκαλιασμένες.
Ποτέ δεν βγήκε ο ήλιος σωστός απ' τα υψώματα του Μοράβα,
ποτέ δεν έδυσε ο ήλιος αλάβωτος απ' τ' αρπάγια της Τρεμπεσίνας.
Τρεκλίζω στον άνεμο χωρίς άλλο ρούχο, διπλωμένος με το ντουφέκι μου, παγωμένος και ασταθής.
(Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουνα στα ρυάκια της πατρίδας μου
δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο).

Δε θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή περασμένη υπό μάλης,
δε θα μου πήγαινε αυτό το ντουφέκι αν δεν ήσουν εσύ,
γλυκό χώμα που νιώθεις σαν άνθρωπος,
αν δεν ήτανε πίσω μας λίκνα και τάφοι που μουρμουρίζουν
αν δεν ήτανε άνθρωποι κι αν δεν ήταν βουνά με περήφανα
μέτωπα, κομμένα θαρρείς απ' το χέρι του θεού
να ταιριάζουν στον τόπο, στο φως και το πνεύμα του.
Η νύχτα μας βελονιάζει τα κόκαλα μέσα στ' αμπριά.
εκεί μέσα μεταφέραμε τα φιλικά μας πρόσωπα και τ' ασπαζόμαστε
μεταφέραμε το σπίτι και την εκκλησιά του χωριού μας το κλουβί στο παράθυρο,
τα μάτια των κοριτσιών, το φράχτη του κήπου μας, όλα τα σύνορα μας,
την Παναγία με το γαρούφαλο, ασίκισσα, που μας σκεπάζει τα πόδια πριν απ' το χιόνι,
που μας διπλώνει στη μπόλια της πριν απ' το θάνατο.
Μα ό,τι κι αν γίνει εμείς θα επιζήσουμε.
Άνθρωποι κατοικούν μες στο πνεύμα της Ελευθερίας αμέτρητοι,
Άνθρωποι όμορφοι μες στη θυσία τους, Άνθρωποι.
Το ότι πέθαναν, δεν σημαίνει πως έπαψαν να υπάρχουν εκεί,
με τις λύπες, τα δάκρυα και τις κουβέντες τους.
Ο ήλιος σας θα 'ναι ακριβά πληρωμένος.
Αν τυχόν δεν γυρίσω, ας είστε καλά, σκεφτείτε για λίγο πόσο μου στοίχισε.
(Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουνα στα ρυάκια της πατρίδας μου
δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο).

Άγγελος Σικελιανός : Εικοσιοχτώ του Οχτώβρη του 1940

Το γένος βουλιαγμένο μες στον αιώνα
να λυτρωθεί μονάχο του μπορεί
μα να ξυπνήσει πρέπει η πλέρια Μνήμη
βαθειά του, αδάμαστη και τρομερή.

Κανείς δε θα ξεφύγει τη γενιά του!
το βάρος της θα σπάσει ως τη στιγμή,
που βγαίνοντας από τη λησμονιά του
στο φως που πια δεν στέκουν δισταγμοί.

Της ζωής θε να ντυθεί την πανοπλία,
και μ’ ακέριο τον άγιο σκελετό
των περασμένων, θα στηθεί στη γη του
με το κεφάλι αλύγιστο κι ορτό!
Ελέγαμε: ένα Μαραθώνα ακόμα! Ελέγαμε: Μια Σαλαμίνα ακόμα! Ελέγαμε: Ακόμα ένα εικοσιένα! Κι ήρτες τέλος συ, Μητέρα-Μέρα, οπού αγκάλιασες κι ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατο τους ηθικόν Ιστορικό Ρυθμό!
Ω δικαίωση όλων των ελληνικών αγώνων! Ω ύψιστη ηθική στροφή μέσα στο χάος ολόκληρου του Κόσμου! Και μαζί, ω γιγάντια, πλέρια ιστορική καταβολή, από την οποία, ..Ν ι κ η τ έ ς, οι Έλληνες, θα ξεκινήσουμε αύριο, πρωτοπόροι της πνευματικής ανάπλασης ολόκληρης της γης!
Ω Μέρα-Μάννα, που μας έσπασες ακέρια κι ως το ύστατο, όλα τα κρυφά εσωτερικά δεσμά μας! Ω κοσμοϊστορική Ελευθερία, τόσο βαθειά λαχταρισμένη! Να Σε! Σε κατέχουμε! Σε νιώθουμε! Σε θέλουμε!
Και θε να Σε κρατήσουμε όλοι, στο τεράστιο ύψος που μας φανερώθηκες απ’ τα χαράματα των Εικοσιοχτώ του Οχτώβρη του 1940, κι ως με τη συντέλεια των αιώνων, είτε ζήσουμε, είτε, αύριο που θα φέγγεις πάνω απ’ όλο τον πλανήτη το γιγάντιο φως Σου, θα βρισκόμαστε στα σπλάχνα Σου, ω Μητέρα, αθάνατοι νεκροί! 


Χρόνια πολλά!!!

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

αποτελέσματα πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ της 4ης & 5ης περιόδου


Γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις σχετικές δοκιμασίες της 4ης (Ιούνιος – Ιούλιος 2014) και 5ης περιόδου (Μάιος – Ιούλιος 2015) στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους μέσω του Πληροφορικού συστήματος (MIS) της Πράξης, με χρήση των κωδικών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr/mis (επιλογή: Αποτέλεσμα Πιστοποίησης Β Επιπέδου) Τέλος, υποβολή ένστασης επί των ως άνω αποτελεσμάτων είναι δυνατή εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης, ήτοι έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23.10.2015 και ώρα 15:00, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), επί της οδού Α. Τσόχα 36, 11521-Αμπελόκηποι, Αθήνα, με Θέμα: Για τα αποτελέσματα της 4ης και 5ης περιόδου πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ – Υποβολή Ένστασης και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του τριημέρου, γεγονός που αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου ΙΕΠ.

http://didefth.gr/new/14683/ta-apotelesmata-pistopiisis-v-epipedou-tpe-tis-4is-5is-periodou/


Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015

18 Οκτωβρίου, Απελευθέρωση της Λαμίας

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και η εθνικότητα του ήταν Ελληνική. Ήταν γιατρός στο επάγγελμα, όμως γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική τέχνη. Μάλιστα σε αυτόν αποδίδονται οι πρώτες εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι σήμερα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου), καθώς και αυτές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Στη χριστιανική πίστη κατηχήθηκε από τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο συνάντησε στη Θήβα και έκτοτε αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Περιόδευσε στη Δαλματία, Ιταλία, Γαλλία, Αχαΐα, Βοιωτία κ.α. Συνέγραψε το τρίτο κατά σειρά Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, καθώς και τις πράξεις των Αποστόλων.
Λέγεται ότι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο (κατ' άλλους ειρηνικά σε ηλικία 80 ετών), και το 357 μ.Χ., το λείψανο του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων.

Απολυτίκιον

Ἀπόστολε Ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Λουκᾶ, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.χρόνια πολλά!!!

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

Η Φόνισσα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Πλάτωνος Πρωταγόρας, σημειώσεις

άγνωστο κείμενο

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

Επιμόρφωση και πιστοποίηση για 35.300 εκπαιδευτικούς στις Τ.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 07 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)»

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 07 και τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ειδικότερα οι προτάσεις έργων (πράξεις) θα έχουν ως αντικείμενο: i. την επιμόρφωση τριάντα χιλιάδων (30.000) εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 36 διδακτικές ώρες), ii. την επιμόρφωση πέντε χιλιάδων (5.000) εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. (προχωρημένη επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 42 διδακτικές ώρες και δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»), iii. την εκπαίδευση νέων επιμορφωτών, περίπου τριακοσίων (300), που θα γίνει σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, με στόχο τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. προκειμένου να καλυφθούν οι παρούσες απαιτήσεις, ιδίως αναφορικά με την προσέγγιση νέων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και την πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη στην επιμόρφωση, iiii.την πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθούν διαδικασίες πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων ΤΠΕ (Α’ επιπέδου ΤΠΕ), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ.
 Το αρχείο της Πρόσκλησης

πηγήΚυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

αρχαία α' λυκείου, ασκήσεις γραμματικής


1.      Να γράψετε τον τύπο που ζητείται.
ἁρμόττω
β’ εν.οριστ.πρτ.

αὐξάνομαι
α’ εν.υποτ.ενστ.

βούλομαι
απρμφ. πρκ.

ἐθέλω
γ’ εν. ευκτ.αορ.

ἐθέλω
β’ εν. προστ. παρκ.

εὔχομαι
απρμφ. αορ.

καλύπτω
γ’ πληθ. ορ. πρκ.

κηρύττομαι
γ’ πληθ. προστ. ενστ.

κελεύω
α’ πληθ. οριστ. μέλλ.

κινδυνεύω
μτχ.πρκ.αρσεν.ονομ.πληθ.

κωλύω
γ’ εν. προστ. αορ.

οἰκίζω
β’ εν. οριστ. αορ.

ῥίπτω
γ’ πληθ. ευκτ. πρκ.


2.      Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων που ακολουθούν : ἐθρέψω (τρέφομαι), φυλάξει (φυλάττω), λέγειν, πορευομένῳ.
3.      Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων :
ὤμοσε (ὄμνυμι), πεπόμφασι (πέμπω), πράττῃ (πράττομαι).
4.      Να αναγνωρίσετε γραμματικά τους ρηματικούς τύπους του κειμένου.
  [60] Τῶν μὲν οὖν μαρτύρων ἀκηκόατε· ἐνθυμεῖσθε δὲ ὅτι ὀλίγον μὲν [οὖν] χρόνον δύναιτ’ ἄν τις πλάσασθαι τὸν τρόπον τὸν αὑτοῦ, ἐν ἑβδομήκοντα δὲ ἔτεσιν οὐδ’ ἂν εἷς λάθοι πονηρὸς ὤν. τῷ τοίνυν πατρὶ τῷ ἐμῷ ἄλλα μὲν ἄν τις ἔχοι ἐπικαλέσαι ἴσως, εἰς χρήματα δὲ οὐδεὶς οὐδὲ τῶν ἐχθρῶν ἐτόλμησε πώποτε. [61] οὔκουν ἄξιον τοῖς τῶν κατηγόρων λόγοις πιστεῦσαι μᾶλλον ἢ τοῖς ἔργοις, ἃ ἐπράχθη ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ, καὶ τῷ χρόνῳ, ὃν ὑμεῖς σαφέστατον ἔλεγχον τοῦ ἀληθοῦς νομίσατε. εἰ γὰρ μὴ ἦν τοιοῦτος, οὐκ ἂν ἐκ πολλῶν ὀλίγα κατέλιπεν, ἐπεὶ εἰ νῦν γε ἐξαπατηθείητε ὑπὸ τούτων καὶ δημεύσαιθ’ ἡμῶν τὴν οὐσίαν, οὐδὲ δύο τάλαντα λάβοιτ’ ἄν.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Ξενοφώντας, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. §27 -32, ασκήσεις


&27 – 29

1.      Ποια εντολή έδωσε στα ταχύπλοα που κατασκόπευαν τους Αθηναίους;
2.      Γιατί οι Αθηναίοι διασκορπίζονταν στη Χερσόνησο χωρίς να φοβούνται το Λύσανδρο;
3.      Τι συνέβη μόλις ο Λύσανδρος επιτέθηκε στο στόλο των Αθηναίων;
4.      Ποιες ήταν οι ενέργειες του Κόνωνα;
5.      Τι ήταν η Πάραλος;
6.      ἀσπίδα, ταῦτα, πλήρεις, ἄνδρας : να γίνει γραμματική αναγνώριση των τύπων και να κλιθούν.
7.      ἦν, ἐποίησαν, ἐκέλευσε, ἔφυγον : να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων.
8.      ἔλαβε : να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του τύπου και να γραφούν οι ονοματικοί τύποι όλων των χρόνων.
9.      Να γράψετε πέντε ομόρριζα απλά ή σύνθετα των ρηματικών τύπων : εἶπε, ἀντανῆγεν, ἔλαβε,  ἔφυγον.

&29 – 32

1.      Σε ποιες ενέργειες προέβη ο Λύσανδρος σχετικά με τα πλοία και τους αιχμαλώτους;
2.      Τι ανέλαβε να κάνει ο Θεόπομπος;
3.      Γιατί ο Λύσανδρος κάλεσε σύσκεψη των συμμάχων για την τύχη των αιχμαλώτων;
4.      Ποιες κατηγορίες βάραιναν τους Αθηναίους;
5.      Γιατί δεν θέλησαν να σκοτώσουν τον Αδείμαντο;
6.      Ποια ήταν η τύχη του στρατηγού Φιλοκλή και γιατί;
7.      ἔπεμψε, βουλεύεσθαι, διέφθειρεν,  Ἐλέγετο, ἀποκόπτειν : να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων.
8.      παθεῖν : να γραφεί το β’ ενικό της οριστική και το γ’ πληθυντικό της προστακτικής όλων των χρόνων.
9.      ἐψηφισμένοι ἦσαν,  ἐπελάβετο: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων και να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων.
10. Να γράψετε πέντε ομόρριζα απλά ή σύνθετα των ρηματικών τύπων : παρενενομήκεσαν, ἐπελάβετο, ἀρξάμενος.
11. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που έχουν ετυμολογική συγγένεια με τις ακόλουθες : αγορανομία, διακρατικός, λαβίδα, φθορά, δώρο, πένθος, λοχαγός, επεξεργασία, παραγωγός, παραπεμπτικό, άφιξη.