Blogger Widgets

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020

Διδακτική ενότητα 3: Επίκουρος, Επιστολή στον Μενοικέα, 122

"Λάθε βιώσας" - Επίκουρος

Εισαγωγικά

§  Επίκουρος: Αρχαίος φιλόσοφος  (341-270 π.Χ.), γιος γνήσιου Αθηναίου, γεννήθηκε στη Σάμο, δίδαξε στη Μυτιλήνη και στη Λάμψακο

§  Ίδρυσε τον "Κήπο"  το 306 π.Χ. στην Αθήνα. Η σχολή του ήταν ανοιχτή για όλους, νέους και ηλικιωμένους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, άνδρες και γυναίκες, μορφωμένους και απαίδευτους.

§  Όπως και άλλοι φιλόσοφοι της εποχής, ο Επίκουρος[1] είχε πολιτικές ανησυχίες και πίστευε ότι ένας τρόπος λύτρωσης από την πολιτική διαφθορά είναι η φιλοσοφική ζωή. Και αυτό ήταν το περισσότερο που μπορούσε να προσφέρει: να ασκήσει τη φιλοσοφία μαζί με άλλους και να δείξει ότι ίσως μπορεί να αλλάξει κάτι στην κοινωνία με το ζωντανό του παράδειγμα. Δεν παρέβλεπε τις πραγματικές δυσκολίες της ζωής, ούτε όμως τις δραματοποιούσε, ώστε να νομίσει αδύνατη την κατάκτηση της ευτυχίας. Απλώς εκτιμούσε ότι η απομάκρυνση από αυτό που λέγεται πολιτική ζωή του τόπου είναι προϋπόθεση για τον άνθρωπο που θέλει να ευτυχήσει. Γιατί ο Επίκουρος αυτό θεώρησε και αυτό έζησε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρώπινης ζωής: το «πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένος,» δηλαδή ποια είναι η ιδανική μορφή ζωής που μπορώ να ζήσω. Και δεν ήταν ένα θεωρητικό ερώτημα. Την εποχή εκείνη οι φιλόσοφοι πίστευαν ότι μπορεί να απαντηθεί όχι μόνο στα λόγια αλλά και από την ίδια τη ζωή. Και το πρώτο βήμα ήταν η επιλογή της κατάλληλης φιλοσοφικής σχολής: όταν την επέλεγες, δεν επέλεγες απλώς μια μέθοδο να γνωρίζεις, έναν τρόπο να σκέφτεσαι ή κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις· επέλεγες έναν τρόπο να ζήσεις.

§  Ο Επίκουρος δεχόταν την ηδονή ως συστατικό της ευδαιμονίας. Ωστόσο δεν ήταν υπέρμαχος κάθε ηδονής, όπως ο φιλόσοφος Αρίστιππος, αλλά τόνιζε ότι πρέπει να προτιμούμε πολλές φορές τους πόνους, γιατί από αυτούς προκύπτουν μεγαλύτερες ηδονές

§   Διάκριση ηδονών: α) κινητικές ή κατά κίνησιν ηδονές: πρόκειται για την ηδονή που βιώνουμε ξεπερνώντας τη δυσφορία ή και τον πόνο που νιώθαμε πριν εκπληρωθεί μια επιθυμία μας για ηδονή (π.χ. όταν πεινάμε και τρώμε, ικανοποιούμε την πείνα μας). β) καταστηματικές ηδονές: η κατάσταση της γαλήνης που νιώθουμε, αφού ικανοποιήσουμε την επιθυμία μας για ηδονή, αποφεύγοντας κάθε αρνητική συνέπεια (π.χ. αν τρώμε με βουλιμία, μπορεί να νιώσουμε δυσφορία και πόνο και να βλάψουμε την υγεία μας, οπότε αποφεύγουμε την υπερβολή στο φαγητό). Σκεφτόμαστε δηλ. ποια επιλογή θα κάνουμε, γιατί η πρόσκαιρη χαρά θα επιφέρει ταλαιπωρία ή βλάβη.

 

Σχόλια για το κείμενο αναφοράς

§  Προτροπή σε όλους να φιλοσοφήσουν (ανοιχτό κάλεσμα όλων χωρίς διάκριση ηλικίας, φύλου, κοινωνικής θέσης, καταγωγής, μόρφωσης κλπ). Αντιτίθεται στα κηρύγματα του Πλάτωνα για την κατάλληλη ηλικία (50 έτη) να ασχοληθεί κάποιος με τη διαλεκτική (φιλοσοφία) (έπρεπε να έχει προηγηθεί μακροχρόνια εκπαίδευση, πρόγραμμα εκπαίδευσης των φυλάκων στην Πολιτεία)

Συλλογισμός: α) Η ψυχική υγεία αφορά όλους τους ανθρώπους.

 β) Η φιλοσοφία διασφαλίζει την ψυχική υγεία (ενν.)

 γ) Όλοι πρέπει να φιλοσοφούν (φιλοσοφητέον)

§  Συνώνυμοι όροι του κειμένου αναφοράς

ωρος - μπω πρχειν ραν - παρεναι τν ραν

πρωρος - παρεληλυθναι τν ραν - τν ραν μηκτι εναι

Γενικά υπήρχαν στερεότυπες αντιλήψεις για το τι ταιριάζει σε νέους και τι σε γέρους ανθρώπους. Ο Επίκουρος τονίζει πως ανεξαρτήτως ηλικίας ο άνθρωπος πρέπει να φιλοσοφεί, είναι θέμα ψυχικής υγείας.

§  Φράσεις με δεοντολογικό χαρακτήρα που ταιριάζουν σε μια διδακτική επιστολή, σε έναν προτρεπτικό λόγο (ύφος προτρεπτικό)

α) Μτε μελλτω φιλοσοφεν - μτε κοπιτω φιλοσοφν (χρήση προστακτικής και διπλής άρνησης)

β) φιλοσοφητον - Μελετν χρ

§  Οι νέοι πρέπει να φιλοσοφούν, γιατί μεγαλώνοντας θα διασώζουν την νεότητά τους νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όσα ζουν και οι ηλικιωμένοι θα αισθάνονται νέοι, αφού με τη φιλοσοφία θα καλλιεργήσουν την έλλειψη του φόβου για μελλοντικές συμφορές.

§  Η φιλοσοφία συντελεί στην υπέρβαση των διαφορών ηλικίας και όποιων άλλων διαφορών υπάρχουν.

§  Αντιθέσεις: γεγοντων – μελλόντων,  παροσης - ποσης (έντονη χρονικότητα

§  Σχήμα οξύμωρο: γηρσκων νεζ - νος μα κα παλαις

§  Ο φιλόσοφος αποφεύγει πολύπλοκους όρους της φιλοσοφίας, γιατί απευθύνεται σε όλους. Τα έργα του είναι εκλαϊκευμένα και προορίζονται για το ευρύ κοινό.

 

Βιβλιογραφία

§  Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι των Β. Κάλφα και Γ. Ζωγραφίδη, Καλλιεργώντας τον κήπο και θεραπεύοντας την ψυχή: Οδηγίες για μιαν ατάραχη επικούρεια ζωή  http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/page_075.html?prev=true

§  1η Θεματική ενότητα: Ερμηνευτικές Σημειώσεις - Επισημάνσεις Παράλληλα Κείμενα - Ασκήσεις, Ι.Π. Αμπελάς,  https://akisambelas.files.wordpress.com/2019/09/ce91cf81cf87ceb1ceafceb1-ce95cebbcebbceb7cebdceb9cebaceac-ce93ce84-ce9bcf85cebaceb5ceafcebfcf85-2019-2020-ce94ceb9ceb4ceb1cebacf84ceb9cebaceadcf82-ce95cebdcf8ccf84ceb7cf84ceb5cf82-123.pdf

§  Βασίλειος Μπετσάκος, Επιμορφωτικό Υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Γ’ Λυκείου,  https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/arhaia_g_lykeioy_epimorfotiko_yliko.pdf

§  Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Επικούρεια Φιλοσοφία, http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=4281

§  Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων, ενότητα 2η, Επίκουρος, ηδονή και ευδαιμονία, http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2222/Anthologio-Filosofikon-Keimenon_G-Gymnasiou_html-empl/index_05_02.html

§  Επίκουρος, https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82

§  https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=241

 

 

 

 

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας, Λατινικών και Φιλοσοφίας ΓΕΛ

 

Image by Alexas_Fotos from Pixabay

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/_134046_odigies_ell_gl_ist_lat_fil_2020_21.pdf


Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2020

"Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά" στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ για MOOCs

 


1o MOOC που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας https://mooc.edu.gr με τίτλο:

«Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά»

που αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιγραφή

Ως εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε συνεχώς ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η πανδημία του κορονοϊού ώθησε την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο σε μια απότομη στροφή σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είμαστε, όμως, κατάλληλα προετοιμασμένοι να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες και εργαλεία; Οι νέες προκλήσεις μας καλούν να εκσυγχρονίσουμε τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς τις μεθόδους και τα θέματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης που προφέρονται.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρωνόμαστε στις τέσσερις βασικές δεξιότητες που με βάση το αρχικό γράμμα της ονομασίας τους στα αγγλικά αποκαλούνται τα 4Cs: Αυτές είναι η συνεργασία (Collaboration), η επικοινωνία (Communication), η κριτική σκέψη (Critical Thinking) και η δημιουργικότητα (Creativity), οι οποίες, από κοινού, βοηθούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να διαχειριστούν αυτές τις προκλήσεις. Τα 4Cs ενισχύουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να βρουν το δρόμο τους, επαγγελματικά, προσωπικά και κοινωνικά, στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, ενώ συγχρόνως διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η κατανόηση και ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός. Η τεχνολογία μπορεί να σας βοηθήσει να καλλιεργήσετε αυτές τις δεξιότητες στους μαθητές και σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διερευνήσουμε το πώς!

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με αυτές τις δεξιότητες και να ανακαλύψουν μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να τις αναπτύξουν, οργανώνοντας κατάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες και χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα που διαθέτουμε, τα οποία είναι πλέον ιδιαίτερα αναγκαία.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους χωρίς προαπαιτούμενα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

1o MOOC που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας https://mooc.edu.gr με τίτλο:

«Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά»

που αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιγραφή

Ως εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε συνεχώς ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η πανδημία του κορονοϊού ώθησε την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο σε μια απότομη στροφή σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είμαστε, όμως, κατάλληλα προετοιμασμένοι να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες και εργαλεία; Οι νέες προκλήσεις μας καλούν να εκσυγχρονίσουμε τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς τις μεθόδους και τα θέματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης που προφέρονται.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρωνόμαστε στις τέσσερις βασικές δεξιότητες που με βάση το αρχικό γράμμα της ονομασίας τους στα αγγλικά αποκαλούνται τα 4Cs: Αυτές είναι η συνεργασία (Collaboration), η επικοινωνία (Communication), η κριτική σκέψη (Critical Thinking) και η δημιουργικότητα (Creativity), οι οποίες, από κοινού, βοηθούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να διαχειριστούν αυτές τις προκλήσεις. Τα 4Cs ενισχύουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να βρουν το δρόμο τους, επαγγελματικά, προσωπικά και κοινωνικά, στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, ενώ συγχρόνως διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η κατανόηση και ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός. Η τεχνολογία μπορεί να σας βοηθήσει να καλλιεργήσετε αυτές τις δεξιότητες στους μαθητές και σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διερευνήσουμε το πώς!

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με αυτές τις δεξιότητες και να ανακαλύψουν μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να τις αναπτύξουν, οργανώνοντας κατάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες και χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα που διαθέτουμε, τα οποία είναι πλέον ιδιαίτερα αναγκαία.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους χωρίς προαπαιτούμενα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

https://mooc.edu.gr/courses/course-v1:MINEDU_EUN+Digital_Learning_Teaching1+2020/about


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Καλό μήνα!!!

"Νόστιμο φθινόπωρο! Η αληθινή ψυχή μου είναι παντρεμένη μ' αυτό, και αν ήμουν ένα πουλί θα πετούσα γύρω από τη γη αναζητώντας τα διαδοχικά φθινόπωρα."

Τζορτζ Έλιοτ


Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Γενικού Λυκείου

 

Φωτογραφία από Free-Photos από το Pixabay

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα


http://edunews.gr/wp-content/uploads/fek_2020_4177b.pdf

Πηγή: http://edunews.gr