Blogger Widgets

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Θουκυδίδης, 3, 74

Κέρκυρα, Πλατεία Σπιανάδα

Μετάφραση

(74.1) Αφού πέρασε μία ημέρα, έγινε μάχη και νίκησαν οι δημοκρατικοί εξαιτίας της ισχύος των θέσεών τους και επειδή είχαν αριθμητική υπεροχή ˙ και οι γυναίκες βοηθούσαν με τόλμη χτυπώντας με κεραμίδια από τα σπίτια και υπομένοντας την ταραχή σε αντίθεση με τη φύση τους.
(74.2) Κι όταν έγινε υποχώρηση αργά το απόγευμα, οι ολιγαρχικοί επειδή φοβήθηκαν μήπως οι δημοκρατικοί, αφού επιτεθούν με αιφνιδιαστική έφοδο, κυριεύσουν τον ναύσταθμο και τους σκοτώσουν, έβαλαν φωτιά στα σπίτια που ήταν γύρω στην αγορά και στις πολυκατοικίες, για να μην τους επιτεθούν, χωρίς να λογαριάζουν ούτε τα δικά τους ούτε τα ξένα σπίτια, ώστε πολλά πράγματα εμπόρων κάηκαν ολοσχερώς και η πόλη ολόκληρη κινδύνευσε να καταστραφεί, αν φυσούσε άνεμος τη φωτιά με κατεύθυνση προς αυτή (προς την πόλη).
(74.3) Και αφού σταμάτησαν τη μάχη, καθώς και τα δύο στρατόπεδα απείχαν από πολεμικές ενέργειες, την νύχτα βρίσκονταν σε επιφυλακή ˙ και το κορινθιακό πλοίο, όταν είχαν επικρατήσει οι δημοκρατικοί ανοιγόταν με προφυλάξεις στο ανοιχτό πέλαγος και πολλοί από τους μισθοφόρους, πέρασαν στη στεριά (απέναντι) διαφεύγοντας της προσοχής.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ερμηνευτικές – Πραγματολογικές ερωτήσεις

1.      Γιατί οι ολιγαρχικοί προέβησαν σε εμπρησμό της περιοχής γύρω από την αγορά;
2.      Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην νίκη των δημοκρατικών;
3.      Να χαρακτηρίσετε τις γυναίκες των δημοκρατικών.
4.      Πώς αντέδρασαν οι απεσταλμένοι της πελοποννησιακής συμμαχίας και οι μισθοφόροι μετά τον εμπρησμό;

Γραμματικές ερωτήσεις

1.      Διαλιπούσης, βάλλουσαι, ὑπομένουσαι, διαφθείρειεν, κεκρατηκότος, ὑπεξανήγετο, λαθόντες : χρονική αντικατάσταση.
2.      ἐμπιπρᾶσι : να κλιθούν οι εγκλίσεις του ενεστώτα, να γραφεί το απαρέμφατο και η μετοχή ενεστώτα, να κλιθεί η οριστική παρατατικού και να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος.
3.      ἰσχύι, πλήθει, γυναῖκες, σφᾶς : να κλιθούν.

Λεξιλογικές ερωτήσεις

1.      Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που είναι ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω :  βεληνεκές, λαθροθηρία, λειψυδρία, περίβολος, σχήμα, συνεισφέρω, αγωγός, κόμιστρα, τηλεβόας, απορία.

Θουκυδίδης, 3, 71 - 73


Μετάφραση

(71.1) Κι αφού έπραξαν αυτά και κάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους είπαν ότι αυτά ήταν τα καλύτερα και ότι δε θα υποδουλώνονταν με κανένα τρόπο στους Αθηναίους και στο εξής μένοντας ουδέτεροι να μη δέχονται ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά παρά μόνο (αν έρχονταν) με ένα πλοίο, ενώ περισσότερα πλοία να τα θεωρούν εχθρική ενέργεια. Αφού είπαν αυτά, ανάγκασαν (τους Κερκυραίους) να επικυρώσουν την πρότασή τους.
(71.2) Έστειλαν αμέσως πρέσβεις στην Αθήνα, για να εξηγήσουν για όσα έχουν γίνει, ότι τους συνέφερε και για να πείσουν όσους είχαν καταφύγει εκεί να μην κάνουν καμιά εχθρική ενέργεια, για να μην υπάρξει αντεκδίκηση.
(72.1) Και όταν ήρθαν οι πρέσβεις αφού τους συνέλαβαν ως υποκινητές στάσης, και όσους έπεισαν, τους συγκέντρωσαν για ασφάλεια στην Αίγυπτο.
(72.2) Στο μεταξύ όσοι από τους Κερκυραίους ήταν κύριοι της πολιτικής κατάστασης, όταν ήρθε ένα πλοίο και Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις έκαναν επίθεση κατά των δημοκρατικών και τους νίκησαν σε μάχη.
(72.3) Όταν νύχτωσε, οι δημοκρατικοί κατέφυγαν στην ακρόπολη και στα ψηλά και οχυρά μέρη της πόλης και αφού συγκεντρώθηκαν εκεί, εγκαταστάθηκαν και κατείχαν το Υλλαϊκό λιμάνι ˙ οι άλλοι (οι ολιγαρχικοί) κατέλαβαν την αγορά, όπου ακριβώς κατοικούσαν οι πιο πολλοί από αυτούς και το γειτονικό λιμάνι που βλέπει στην απέναντι στεριά.
(73.1) Και την επόμενη ημέρα,  έκαναν κάποιες μικροεπιθέσεις, και οι δύο έστελναν στους αγρούς (ανθρώπους), παρακαλώντας τους δούλους και υποσχόμενοι ελευθερία ˙ και οι περισσότεροι από τους δούλους έγιναν σύμμαχοι των δημοκρατικών, ενώ οχτακόσιοι μισθοφόροι από τη στεριά πήγαν σύμμαχοι στους άλλους.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ερμηνευτικές – Πραγματολογικές ερωτήσεις

1.      Ποιες ήταν οι ενέργειες των ολιγαρχικών μετά το πραξικόπημα; (κεφ.71 – 72)
2.      Ποιοι ευνοούνταν από το ψήφισμα της ουδετερότητας;
3.      Γιατί οι Κερκυραίοι ολιγαρχικοί έστειλαν εσπευσμένα πρέσβεις στην Αθήνα; Ποια ήταν η διπλή αποστολή τους;
4.      Γιατί δεν έστειλαν πρέσβεις και στη Σπάρτη;
5.      Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι Αθηναίοι, όταν οι ολιγαρχικοί πρέσβεις έφτασαν στην Αθήνα;
6.      Ποια γεγονότα οδήγησαν στην εμφύλια διαμάχη των Κερκυραίων; (κεφ.72.2)
7.      Πού κατέφυγαν οι δημοκρατικοί και πού οι ολιγαρχικοί, μετά την πρώτη μάχη;
8.      Ποια συνέπεια είχε η προσπάθεια προσεταιρισμού των δούλων και από τις δύο πλευρές;

Γραμματικές ερωτήσεις

1.      εἴη, δουλωθεῖεν, παρεγένετο  : εγκλιτική αντικατάσταση.
2.      ξυνέφερε, ἡγεῖσθαι, ξυλλαβόντες, ἱδρύθη, ᾤκουν : χρονική αντικατάσταση.
3.      νηὶ, τις, πρέσβεων, τὸν λιμένα, νυκτὸς : να κλιθούν.

Λεξιλογικές ερωτήσεις

1.      Να γράψετε ομόρριζα παράγωγα ή σύνθετα των παρακάτω λέξεων : Δράσαντες, ξυγκαλέσαντες, δουλωθεῖεν, Πέμπουσι , ξυνέφερε, πράσσειν, ξυλλαβόντες.
2.      Να εντοπίστε τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις με τις ακόλουθες : ηγούμενος, διαδοχή, οισοφάγος, λήμμα, πρόσθεση, συλλέκτης, οίκημα, άφιξη, πομπή, κλήση.


η γιορτή των Τριών Ιεραρχών

«Παιδεία μόνη τών κτημάτων αναφαίρετον
καί ζώντι καί τελευτήσαντι παραμένουσα».
Μέγας Βασίλειος
η Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, Subleyras Pierre

Πλούσιος εστί ουχ ο πολλά κεκτημένος, αλλ’ ο πολλά διδούς.
Ιωάννης Χρυσόστομος

Κόσμει σεαυτν τος καλος τεκμηρίοις, Κα μ πένητος ρφανο καταφρόνει.
Γρηγόριος ο ΘεολόγοςΧρόνια πολλά!!!

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Ρόμπερτ Μπερνς, εθνικός ποιητής της Σκωτίας

γεννήθηκε 25 Ιανουαρίου 1759  – πέθανε 21 Ιουλίου 1796


Είν' η αγάπη μου σαν ένα πορφυρένιο ρόδο
Που μόλις ξεπετάχτηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού:
Είν' η αγάπη μου σαν τη μελωδία
Που παίζεται γλυκά σ' ένα ρυθμό αρμονικού συντονισμού.

Τόσ' όμορφη είσαι εσύ, γλυκειά μου αγαπημένη,
Τόσο βαθειά εγώ σε αγαπώ:
Κι ακόμα θε' να σ' αγαπώ, ακριβή μου,
Μέχρι να λείψει το θαλασσινό νερό.

Μέχρι που ολότελα οι θάλασσες στερέψουν, ακριβή μου,
Κι οι βράχοι λιώσουν με του ήλιου το λαμπρό το φως:
Κι εγώ θα σ' αγαπώ ακόμα, ακριβή μου,
Ενώ κινούμενη άμμος θα' ναι της ζωή μου η οδός

Να 'σαι καλά μοναδική μου αγαπημένη
Ένα αντίο προσωρινά!
Και θα ξανάρθω, ακριβή μου αγαπημένη.
Έστω κι αν βρίσκομαι δέκα χιλιάδες μίλια μακριά.

(Μτφ.: Χρίστος Γούδης)

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Αριστοτέλους "Ηθικά Νικομάχεια", ερωτήσεις

συγχώνευση αρχείων pdf σε ένα ενιαίο αρχείο


Με την on line εφαρμογή merge μπορείτε να συγχωνεύσετε πολλούς φακέλους pdf  σε έναν. Ανοίγετε την ιστοσελίδα http://www.pdfmerge.com/ και επιλέγετε τα αρχεία που επιθυμείτε. Με την επιλογή more files προσθέτετε περισσότερους φακέλους. Στο τέλος πατήστε το Merge! και ο νέος φάκελος που δημιουργείται σε λίγα δευτερόλεπτα, κατεβαίνει αυτόματα στον υπολογιστή σας.

Toon Tieland, artist

Toon Tieland


Toon Tieland, artist from ginazaza on Vimeo.

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

Λατινικά, δευτερεύουσες προτάσεις, ακολουθία χρόνων

Θεωρία και ασκήσεις
Λατινικά, ερωτήσεις ΚΕΕ, ενότητες 1 - 50

Personification of the River Nile and his children, 
from the Temple of Serapis and Isis in Rome (1st century AD)

Λατινικά, ενότητα 30

Ο Λικίνιος Μουρήνας και τα ήθη της Ανατολής

The theme of the Seventh International Sand Sculpture Festival was "discoveries". This one depicts an ancient Roman decling and falling.


Λατινικά, ενότητα 29

Ο Οκταβιανός, ο παπουτσής και το κοράκι
Προτομή του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα, Οκταβιανού Αυγούστου, 
Γλυπτοθήκη του Μονάχου, Γερμανία.Λατινικά, ενότητα 28

Στα ίχνη ενός δραπέτη δούλου

Diego Velasquez, Aesop

Λατινικά, ενότητα 27

Το πνεύμα ωριμάζει όπως οι καρποί


Λατινικά, ενότητα 26

Pont du Gard, an ancient Roman aqueduct in France
παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων 


β’ όρος σύγκρισης, απόλυτη σύγκριση