Blogger Widgets

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, κεφ. 39

Ακρόπολη, Καρυάτιδες, πηγή φωτογραφίας

κεφ. 39 – Ερμηνευτικά σχόλια

«Διαφέρομεν δ κα τας τν πολεμικν μελέταις τν ναντίων τοσδε».

Ο ρήτορας συγκρίνει την Αθήνα στα στρατιωτικά. Η σύγκριση με τη Σπάρτη είναι πλέον ανοιχτή, δε χρησιμοποιεί υπαινιγμούς. Η Αθήνα αναδεικνύεται ανώτερη. Η αναφορά στη στρατιωτική δύναμη της Αθήνας είναι επιβεβλημένη μια και βρίσκονται ήδη σε πόλεμο με τη Σπάρτη και αποτελεί μέρος του Επιταφίου λόγου που εκφωνείται για τους πρώτους νεκρούς του πολέμου.

«τήν τε γρ πόλιν κοινν παρέχομεν, κα οκ στιν τε ξενηλασίαις πείργομέν τινα μαθήματος θεάματος, μ κρυφθν ν τις τν πολεμίων δν φεληθείη, πιστεύοντες ο τας παρασκευας τ πλέον κα πάταις τ φ' μν ατν ς τ ργα εψύχῳ»·

Η Αθήνα ήταν ανοιχτή πόλη για όλους σε αντίθεση με τη Σπάρτη, στην οποία ίσχυε ο νόμος της ξενηλασίας (απελάσεις ξένων). Πρόκειται για πρακτική να διαφυλάξει τα μυστικά της. Οι νέοι Σπαρτιάτες μόνο με άδεια είχαν το δικαίωμα να επισκεφθούν άλλες πόλεις. Ο ρήτορας τονίζει τη ζοφερή πραγματικότητα της Σπάρτης σε αντίθεση με την πόλη των Αθηνών που αποτελούσε σχολείο της Ελλάδας, όπως θα τονίσει σε επόμενο κεφ. Πράγματι η Αθήνα αποτελούσε πνευματικό κέντρο και πόλο έλξης για ρήτορες, φιλοσόφους σοφιστές κ.ά. Η διαρκής προετοιμασία των Σπαρτιατών και τα τεχνάσματα είχε στόχο την καλλιέργεια της πολεμικής αρετής, πράγμα που πετύχαιναν οι Αθηναίοι «εψύχῳ».

«κα ν τας παιδείαις ο μν πιπόν σκήσει εθς νέοι ντες τ νδρεον μετέρχονται, μες δ νειμένως διαιτώμενοι οδν σσον π τος σοπαλες κινδύνους χωρομεν».

Οι Αθηναίοι «νειμένως διαιτώμενοι» επιτυγχάνουν την πολεμική αρετή. Ζουν δηλ. άνετα σε καιρό ειρήνης και δεν κουράζονται προκαταβολικά όπως οι αντίπαλοι Σπαρτιάτες που με αυστηρή πειθαρχία από την παιδική τους ηλικία ακόμη επιδιώκουν να γίνουν ανδρείοι θυσιάζοντας όλες τις χαρές της ζωής. Ο Περικλής τονίζει με τα μελανότερα χρώματα τον τρόπο ζωής στη Σπάρτη, γιατί σε περίπτωση νίκης τους θα επέβαλλαν τα ίδια στους Αθηναίους. Επομένως, πρέπει να τονώσει το ηθικό τους, να τους δώσει θάρρος.

«τεκμήριον δέ· οτε γρ Λακεδαιμόνιοι καθ' αυτούς, μεθ' πάντων δ ς τν γν μν στρατεύουσι, τήν τε τν πέλας ατο πελθόντες ο χαλεπς ν τ λλοτρί τος περ τν οκείων μυνομένους μαχόμενοι τ πλείω κρατομεν. θρό τε τ δυνάμει μν οδείς πω πολέμιος νέτυχε δι τν το ναυτικο τε μα πιμέλειαν κα τν ν τ γ π πολλ μν ατν πίπεμψιν· ν δέ που μορί τιν προσμείξωσι, κρατήσαντές τέ τινας μν πάντας αχοσιν πεσθαι κα νικηθέντες φ' πάντων σσσθαι».
Ο Περικλής προσπαθεί να μειώσει τα ανδραγαθήματα των Σπαρτιατών στον πόλεμο με το επιχείρημα πως εκστρατεύουν με όλους τους συμμάχους, ενώ οι Αθηναίοι μόνοι τους. Πάντως και οι Αθηναίοι έχουν δεχθεί βοήθεια στο παρελθόν, πράγμα που αποσιωπά ο Περικλής, τονίζοντας πως αποτελούν ψεύδη των Σπαρτιατών όσα ισχυρίζονται για τη δύναμή τους στον πόλεμο.

«καίτοι ε ῥᾳθυμί μλλον πόνων μελέτ κα μ μετ νόμων τ πλέον τρόπων νδρείας θέλομεν κινδυνεύειν, περιγίγνεται μν τος τε μέλλουσιν λγεινος μ προκάμνειν, κα ς ατ λθοσι μ τολμοτέρους τν αε μοχθούντων φαίνεσθαι»

Οι Αθηναίοι δεν εξαναγκάζονται από τη σκληρή νομοθεσία όπως οι αντίπαλοι, αποδέχονται τον κίνδυνο, αισθάνονται το χρέος τους προς την πατρίδα και πράττουν όσα πρέπει. Ωστόσο τους απομένει το κέρδος να αγωνιστούν όταν πρέπει και όχι σε όλη τους τη ζωή. Δείχνουν την ίδια γενναιότητα με τους Σπαρτιάτες που αγωνίζονται πειθαρχούν κουράζονται από παιδιά, για να γίνουν γενναίοι πολεμιστές.

«κα ν τε τούτοις τν πόλιν ξίαν εναι θαυμάζεσθαι κα τι ν λλοις».

Με τη φράση αυτή ανακεφαλαιώνει και μεταβαίνει στα επόμενα.

Διάγραμμα κεφαλαίου 39


Αθήνα
Σπάρτη
στα πολεμικά
διαφέρουμε
από τους αντιπάλους
α) αντιμετώπιση ξένων
ανοιχτή πόλη
ξενηλασία για στρατιωτική ασφάλεια
αιτιολόγηση, στρατιωτική εκπαίδευση
ευψυχία
προετοιμασία και τεχνάσματα
β) εκπαίδευση, ανατροφή
ζώντας άνετα
επίπονη άσκηση
στρατιωτικές επιχειρήσεις –αποδείξεις


α) επιδρομές
νικούμε μόνοι μας
εκστρατεύουν με τους συμμάχους
β) στρατιωτικές δυνάμεις
ταυτόχρονη φροντίδα ναυτικού και στρατού ξηράς (δεν αντιμετώπισαν όλη τη δύναμή μας)

γ) στάση απέναντι στους κινδύνους
τρόπος ζωής η ανδρεία
νόμος
συμπέρασμα
δεν κουραζόμαστε προκαταβολικά
μοχθούν ασταμάτητα
                            


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου