Blogger Widgets

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

άγνωστο κείμενο Β' Λυκείου

Κείμενο  : Ξενοφντος, λληνικά 5. 1. 32

Ο Κορινθιακός Πόλεμος ήταν αρχαία ελληνική πολεμική σύγκρουση, η οποία διήρκεσε από το 395 μέχρι το 387 π.Χ., με αντίπαλους τη Σπάρτη και τους συμμάχους της από τη μια πλευρά, και την Αθήνα, το Άργος, την Κόρινθο, τη Θήβα και την Περσία από την άλλη. Στο πέμπτο Βιβλίο των Ελληνικν του Ξενοφώντα φαίνεται πως η ενίσχυση του σπαρτιατικού στόλου και οι επιτυχίες του στον Ελλήσποντο έφεραν σε δυσχερή θέση τους Αθηναίους, που επιθυμούσαν πλέον - όπως και οι Κορίνθιοι και οι Αργείοι- τη σύναψη ειρήνης (Ανταλκίδειος ή Ειρήνη του Βασιλέως, Βασίλειος ειρήνη). Απεσταλμένοι των πόλεων αυτών σπεύδουν στις Σάρδεις μετά από πρόσκληση του σατράπη Τιρίβαζου. Αφού τους ανακοίνωσε τους όρους που πρότεινε ο βασιλιάς των Περσών, τους είπε ότι όσοι δεν δεχθούν την ειρήνη αυτή θα τους πολεμήσει ο βασιλιάς των Περσών μαζί μ’ εκείνους που τη δέχονται.

κοοντες ον τατα ο π τν πλεων πρσβεις πγγελλον π τς αυτν καστοι πλεις. Κα ο μν λλοι παντες μνυσαν μπεδσειν τατα, ο δ Θηβαοι ξουν πρ πντων Βοιωτν μνναι. δ γησλαος οκ φη δξασθαι τος ρκους, ἐὰν μ μνωσιν, σπερ τ βασιλως γρμματα λεγεν, ατονμους εναι κα μικρν κα μεγλην πλιν. Ο δ τν Θηβαων πρσβεις λεγον τι οκ πεσταλμνα σφσι τατ εη. τε νυν, φη γησλαος, κα ρωττε· παγγλλετε δ ατος κα τατα, τι ε μ ποισουσι τατα, κσπονδοι σονται. Ο μν δ χοντο.

Λεξιλόγιο

μνυμι = ορκζομαι, μνυμι +απρμφ μέλλοντα=ορκζομαι τι θα… // μπεδόω- =(εδ) τηρ // ξιόω- = χω την αξωση, αξινω, απαιτ  //πέρ …Βοιωτν = (εμπρθ.προσδ. της αντιπροσπευσης)εκ μρους…  //πιστέλλω=(εδ) διατζω, οκ πεσταλμένα εη σφίσι τατα: δεν τους εχαν δοθε ττοιες διαταγς // τε (προστακτικ < εμι=πηγανω ρχομαι)=πηγανετε // κσπονδος (κ+σπονδα)= που χει αποκλειστε απ τις σπονδς/τη συνθκη ειρνης  // οχομαι = φεγω


Φύλλο εργασίας

Γραμματικά

1.       κοοντες, ο πρσβεις,  τν πλεων,  παντες, τατα, κσπονδοι : να κλιθούν. 
2.      πγγελλον : να κλιθούν οι εγκλίσεις του μέλλοντα και να γραφούν οι ονοματικοί τύποι.
3.      μνυσαν: να κλιθεί ο ενεστώτας και ο παρατατικός Ε.Φ και Μ.Φ.
4.      μπεδσειν, ρωττε: να κλιθεί ο ενεστώτας και ο παρατατικός Ε.Φ.
5.      παγγλλετε, σονται, ποισουσι : να κλιθούν οι προστακτικές όλων των χρόνων.
6.      κοοντες, ξουν, δξασθαι, πεσταλμνα  εη : να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων.

Συντακτικά

7.      Να αναγνωρίσετε τους συνδέσμους του κειμένου και το είδος σύνδεσης.

Ερμηνευτικά

8.      Γιατί ανησύχησε ο Αγησίλαος, όταν οι Θηβαίοι αξίωσαν να ορκιστούν εκ μρους λων των Βοιωτν και τι κανε γι’ αυτ;

Μετάφραση Ρ. Ρούφου

Όταν τ άκουσαν αυτά οι πρέσβεις των πόλεων, πήγαν να τ αναφέρουν ο καθένας στην πόλη του. Ενώ όμως οι άλλοι ορκίστηκαν να τηρήσουν τούτους τους όρους, οι Θηβαίοι διατύπωσαν την αξίωση να ορκιστούν για λογαριασμό όλων των Βοιωτών. Ο Αγησίλαος ωστόσο δήλωσε πως δεν θα δεχτεί τους όρκους των παρά μόνο αν ορκιστούν, καθώς ακριβώς έλεγε το κείμενο του Βασιλέως, ότι η καθεμιά πόλη —μικρή ή μεγάλη— θα είναι ανεξάρτητη. Οι πρέσβεις των Θηβαίων πάλι υποστήριζαν ότι δεν είχαν τέτοια εξουσιοδότηση. «Τότε», τους είπε ο Αγησίλαος, «να πάτε να ρωτήσετε τους δικούς σας. Και να τους ειδοποιήσετε ακόμα ότι αν δεν τα κάνουν αυτά, θα μείνουν έξω από τη συνθήκη ειρήνης». Τότε οι Θηβαίοι πρέσβεις έφυγαν.


πηγή φωτογραφίας : https://gr.pinterest.com/pin/543035667551297856/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου