Blogger Widgets

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, κεφ. 41

αντίπαλες συμμαχίες του Πελοποννησιακού πολέμου, πηγή 

κεφ. 41 – Ερμηνευτικά σχόλια

«τήν τε πσαν πόλιν τς λλάδος παίδευσιν εναι»

Πλάτωνος πρωταγόρας : «της σοφίας πρυτανείον»
Διόδωρος ο Σικελιώτης :» κονόν παιδευτήριον της Ελλάδος»
Παλατινή Ανθολογία : «Ελλάδος Ελλάς»
Πίνδαρος : «κλειναί Αθάναι, δαιμόνιον πτολίεθρον»
Ισοκράτης : «οι ταύτης μαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι»
Η Αθήνα αποτελεί «τς λλάδος παίδευσιν» με τον τρόπο ζωής  των Αθηναίων και ήταν πρότυπο για μίμηση. Η πνευματική της κίνηση ήταν τεράστια, αφού συνέρρεαν φιλόσοφοι, ρήτορες και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι από τις ελληνικές πόλεις και τις αποικίες. Γενικά η πόλη είχε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών.

«καθ’ καστον δοκεν ν μοι τν ατν νδρα παρ’ μν π πλεστ’ ν εδη κα μετ χαρίτων μάλιστ’ ν ετραπέλως τ σμα αταρκες παρέχεσθαι»

 Ο Αθηναίος πολίτης ήταν εύστροφος, πολυπράγμων, αυτάρκης, επιδέξιος. Ασχολούνταν με την πνευματική ζωή της πόλης του, με τη φιλοσοφία και σίγουρα με την πολιτική, σε αντίθεση με τον Σπαρτιάτη που ήταν μόνο καλός στρατιώτης (μονομέρεια).

«ἡ δύναμις τς πόλεως, ν π τνδε τν τρόπων κτησάμεθα»

Οι τρόποι ζωής παρουσιάστηκαν στα κεφ. 37 – 40.
37 : πολίτευμα, ελευθερία, αξιοκρατία, πειθαρχία, γενναίο φρόνημα
38 : πνευματικά και υλικά αγαθά
39 : ο Αθηναίος άριστος πολεμιστής χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία (όπως ο Σπαρτιάτης), άνετη ζωή και γενναιότητα
40 : εναρμόνιση θεωρίας και πράξης, λόγων και έργων, απλότητας και καλαισθησίας, σοφίας και ανδρείας, πλούτου και επιχειρηματικής δραστηριότητας (ο ρήτορας αντιτίθεται στη φτώχεια και την τεμπελιά), φιλία στηριγμένη στην ανιδιοτέλεια

«τ πολεμί πελθόντι γανάκτησιν χει φ’ οων κακοπαθε οτε τ πηκό κατάμεμψιν ς οχ π’ ξίων ρχεται.μετ μεγάλων δ σημείων κα ο δή τοι μάρτυρόν γε τν δύναμιν παρασχόμενοι τος τε νν κα τος πειτα θαυμασθησόμεθα»

Αναγνώριση της δύναμης της πόλης και από τον εχθρό και από τον υπήκοο (αδιαμαρτύρητα). Ο ρήτορας με τα λόγια του δεν προσπαθεί να πείσει, αλλά να μαγέψει τους ακροατές (Κακριδής). Έτσι η Αθήνα υψώνεται στη σφαίρα του μύθου.

«οδν προσδεόμενοι οτε μήρου παινέτου οτε στις πεσι μν τ ατίκα τέρψει»

Η αναφορά του Περικλή στον Όμηρο και στους ποιητές στοχεύει να τονίσει την αντικειμενικότητα των λόγων του, δεν τίθεται εναντίον τους, άλλωστε δεν ήταν ιστορικοί.

Γενικά στο κεφ. 41 τονίζεται η αξία του μέτρου, μια αξία θεμελιώδης για τον ελληνικό πολιτισμό. πόλη και πολίτες έχουν αρμονική σχέση. Στο τέλος του κεφ. η αναφορά στους νεκρούς και στους επιζώντες, καθώς και στην αλληλεξάρτησή τους, οδηγεί αβίαστα στον έπαινο των νεκρών.

Ερωτήσεις

1.       Ποια είναι τα βασικά θέματα του κεφ. 41;
2.      Να επισημάνετε τον παιδευτικό ρόλο της Αθήνας.
3.      Για ποιους λόγους πρέπει να θαυμάζει κανείς την Αθήνα;
4.      Να σχολιάσετε την άποψη του ρήτορα σχετικά με την αντίδραση των υπηκόων και των εχθρών απέναντι στην Αθήνα.
5.      Να σχολιάσετε το απόσπασμα : «περ τοιαύτης ον πόλεως7 οδε τε γενναίως δικαιοντες μ φαιρεθναι ατν μαχόμενοι τελεύτησαν, κα τν λειπομένων πάντα τιν εκς θέλειν πρ ατς κάμνειν».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου